Dokument & lagar (608 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:13 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Trafikverket Jan Pettersson, chef för verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket informerar om vinterförberedelserna 2. Justering av protokoll Justering av protokoll

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU5 Fortsatt beredning Föredragande: KÖ 5. Tillgänglighet

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt FiU16 Justering Förslag till utskottsinitiativ Föredragande: KS, PB 3. Övriga frågor

2013-12-03 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:12 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Preliminär justering Föredragande: HH, KD, KÖ,

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-11-28 kl. 14:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-11-28 14:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Fråga om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt Beredning Utskottsinitiativ, yttranden från Skatteverket och skatteutskottet Föredragande:

2013-11-28 14:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från PTS Generaldirektör Göran Marby m.fl. från Post- och telestyrelsen PTS informerar om aktuella it-tele-frågor 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:11

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-28 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:10 av den 26 november 2013 bifogas 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Justering av förslag till budgetbetänkande

2013-11-28 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-28 09:00 Plats: RÖ 5-10 1. Öppen utfrågning om ändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Fredrik Sterzel, f.d. jusitieråd Per Molander, generaldirektör Ove Nilsson, f.d. kanslichef finansutskottet Sverker

2013-11-28 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-11-28 kl. 08:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-11-28 08:15 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utlämnande av allmänna handlingar Ev. beslut Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Material delas vid sammanträdet 5. Se särskild

2013-11-28 08:15:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 08:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-28 08:15 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Förvaltningsärenden: regeringens handläggning av nådeärenden m.m. Beredning Föredragande: KD 4. Beslut från Riksdagens ombudsmän

2013-11-28 08:15:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. EU-information från Näringsdepartementet Statsrådet Anna-Karin Hatt från Näringsdepartementet informerar inför telerådsmötet den 5 december 2. EU-information från Näringsdepartementet

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:9 av den 21 november 2013 bifogas 2. Redovisning från utskottets utvärderings- och uppföljningsgrupp Uppföljnings- och utvärderingsgruppen

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Digital mötestjänst Information Anne Rymer-Rythén kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse m.m. KU1

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning och information om aktuella EU-frågor m.m. Finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor

2013-11-26 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Beredning Föredragande: HH 4. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande:

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-21 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Beredning Proposition 2013/14:1. UO2 och motioner Föredragande: KS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2013-11-21 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-21 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:9 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer mål- och resultatfrågor TU1 Beredning I Prop. 2013/14:1 och motion Rapportör: LT Föredragande:

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-21 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:8 av den 14 november 2013 bifogas 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsatt beredning Handläggare: Ann Aurén,

2013-11-21 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare från Riksrevisionen informerar om granskningen av Staten på telekommarknaden RiR 2013:5 2. Justering av protokoll

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Finansinspektionens riskrapport Martin Andersson, generaldirektör 2. Anmälningar 3. Mottagande av motioner från arbetsmarknadsutskottet och försvarsutskottet

2013-11-19 11:00:00