Dokument & lagar (82 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-02-25 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning

2014-02-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-02-20 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Teknikföretagen Angående förorenad mark och miljörättens dubbelreglering 2. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och

2014-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Fiskeripolitik MJU9 Justering Motioner Föredragande: ALK 3. En klimat- och energipolitisk ram för perioden 20202030 För ev. yttrande till

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-06 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Skogspolitik MJU12 Justering Motioner Föredragande: CM 3. Ändringar i djurskyddslagen MJU14 Justering Prop. 2013/14:41 och motioner Föredragande:

2014-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Djurskydd MJU10 Beredning Motioner Föredragande: MH 3. Inkomna skrivelser Föredragande BW 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-01-30 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-01-30 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet

2014-01-30 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Riksrevisionen lämnar information om RiR 2013:19 Klimat för pengarna Granskningar inom klimatområdet 2009-2013 2. Ändring i lagen om handel med utsläppsrätterMJU15

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-01-23 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-23 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland Överläggning KOM 2013 812 Landsbygdsminister

2014-01-23 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-12-05 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-12-05 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 13 december 2013 Information Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 2. Kl. 09.00 Information om EU-projektet BERAS Om effekter på övergödningen av en

2013-12-05 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: LS och ALK 3. Utgiftsområde 23 Areella

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:9 2. Kommissionens förslag om ändring av förordning EU nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens förslag om ändring av förordning EG nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ändringar i växtskyddslagen MJU4 Justering Prop. 2012/13:174 Prop. 2013/14:18 Föredragande: MH 3. Marknadsföring av modersmjölksersättning

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-14 kl. 08:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-14 08:30 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn Överläggning KOM2013 659 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet

2013-11-14 08:30:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Beredning Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: LS och ALK 3. Inkomna skrivelser

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Torsdag 2013-11-07 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-07 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Överläggning KOM2013 620 Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet

2013-11-07 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Uppvaktning av representanter för Föreningen Kungsörn Sverige Naturskyddsföreningen Svenska

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-24 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kvotplikt för biodrivmedel samt budgetramar för utgiftsområdena 20 och 23 MJU2y Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: BW 3.

2013-10-24 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-17 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-17 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Statens Geotekniska Institut, SGI SGI informerar om sitt arbete med regeringens uppdrag om klimatanpassning 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens

2013-10-17 10:00:00