Dokument & lagar (70 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen rörande grönbok om samman- koppling av företagsregister Företrädare för Justitiedepartementet Bilagor: se

2009-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om konsumentfrågor och sms-lån samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2009-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av budgetpropositionen 2009/10:1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsför- sörjning, byggande samt konsumentpolitik

2009-12-03 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Val av ny ordförande Anm Valet är föranlett av att Carina Moberg förlängt sin ledighet t.o.m. den 27 november. 2. Justering av protokoll 3. Föredragning och behandling

2009-11-26 10:45:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppvaktning av Sveriges Kommuner och Landsting SKL Bilagor: se bilageförteckning 3. Föredragning och behandling av budgetpropositionen 2009/10:1

2009-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:205 om en ny Luganokonvention samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor:

2009-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Val av ny ordförande 2. Justering av protokoll 3. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens förslag till utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna,

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde direktivet om konsumenträttigheter Företrädare för

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Civilutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Överläggningar med regeringen enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen rörande kommissionens förslag till EG- förordning om fartygspassagerares rättigheteter

2009-10-01 11:00:00