Dokument & lagar (31 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:31 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31 Datum och tid: 2014-06-12 08:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. En enklare planprocess CU31 Justering fortsatt beredning 2014-05-27 Prop. 2013/14:126 och motioner Föredragande: AL 3. Samordnad prövning av buller enligt

2014-06-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:30 Tisdag 2014-06-10 kl. 08:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid: 2014-06-10 08:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2014:2 Bostäder för äldre i avfolkningsorter Riksrevisor

2014-06-10 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid: 2014-05-27 09:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov CU32 Justering fortsatt beredning 2014-05-13 Prop. 2013/14:127, motioner Föredragande: AL 3. Ny lag

2014-05-27 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-05-13 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Direktiv om skydd av företagshemligheter Statssekreterare Martin Valfridsson

2014-05-13 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-05-08 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Förslag till direktiv om paketresor och assisterade researrangemang

2014-05-08 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-04-29 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Informationsinhämtning om prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Frågor om förslagen i propositionen kan ställas till statsrådet

2014-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-04-15 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Fordonsrelaterade skulder CU36 Fortsatt beredning beredning 2014-04-10 Prop. 2013/14:176, motioner Föredragande: CH 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2014-04-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-04-10 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-04-10 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Årsboken om EU CU3y Justering beredning 2014-04-08 Regeringens skrivelse 2013/14:115, motioner Föredragande: CH 3. Förenklingar i aktiebolagslagen CU26

2014-04-10 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-04-08 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet 3. Avskaffande av den obligatoriska

2014-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-03-27 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-03-27 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Konsumenträtt CU20 Justering Motioner Föredragande: Sjö 3. Fler bostäder åt unga och studenter CU22 Justering Prop. 2013/14:59 och motioner Föredragande:

2014-03-27 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-03-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-20 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Telefonförsäljning på premiepensionsområdet CU23 Justering Prop. 2013/14:71, motion Föredragande: PS 3. Lätt byte enklare att välja ny leverantör av elektroniska

2014-03-20 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-03-13 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-13 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Planering och byggande CU10 Justering Motioner Föredragande: AL 3. Fastighetsrätt CU18 Justering Motioner Föredragande: BB 4. En samordnad tillståndsprövning

2014-03-13 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-03-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hushållning med mark- och vattenområden CU17 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2014-03-06 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-27 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-27 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Telefonförsäljning på premiepensionsområdet CU23 Beredning Prop. 2013/14:71, motion Föredragande: PS 3. Lätt byte enklare att välja ny leverantör av elektroniska

2014-02-27 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-20 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU19 Justering Motioner Föredragande: CH 3. Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom CU16 Justering Prop. 2013/14:43 Föredragande:

2014-02-20 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m. fl.Justitiedepartementet 3. Planering och byggande CU10 Fortsatt

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-02-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-02-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet 3. Familjerätt Fortsatt beredning

2014-02-06 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU19 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: CH 3. Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom CU16 Beredning Prop. 2013/14:43 Föredragande:

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-30 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport Riksrevisionens granskningsrapport RIR 2013:21 Statens hantering av riksintressen ett hinder för

2014-01-30 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2014-01-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2014-01-23 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hyresrätt m.m. CU9 Justering Motioner Föredragande: BB 3. Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar CU13 Justering Prop. 2013/14:34 Föredragande: MH 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde 6.

2014-01-23 09:30:00

Paginering