Dokument & lagar (30 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-12-04 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-12-04 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Finansinspektionen Generaldirektör Martin Andersson, Finansinspektionen 3. Kl. 10.15 Överläggning under förutsättning av utskottets beslut

2014-12-04 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: AL 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdagen den 4 december kl. 9:30

2014-12-02 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:8 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreteraren Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet 3. Klockan 11:45 Aktuella EU-frågor

2014-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Torsdag 2014-11-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-20 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information angående EU:s förordning om linbaneanläggningar Företrädare för Socialdepartementet, Plan- bygg- och bostadsenheten 3. Yttrande till FiU över

2014-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Boverket Generaldirektör Janna Valik m. fl.Boverket 3. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Beredning Prop. 2014/15:1 och motioner

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Torsdag 2014-11-13 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-13 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Lantmäteriet Generaldirektör Bengt Kjellson, Lantmäteriet 3. Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning CU4 Justering Prop.

2014-11-13 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-11-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-11-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Konsumentverket Generaldirektör Gunnar Larsson m.fl.Konsumentverket 3. Klockan 10.30 Överläggning under förutsättning av utskottets beslut

2014-11-06 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:3 Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-23 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning CU2 Justering Prop. 2013/14:236 Föredragande: BB 3. EU:s tåg-fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn

2014-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2014:CU201410230930 Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Planerat sammanträde Civilutskottet Datum och tid: Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30 Plats: RÖ7-

2014-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-10-09 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-09 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning CU2 Beredning Prop. 2013/14:236 Föredragande: BB Anm. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

2014-10-09 09:30:00

Paginering