Dokument & lagar (30 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:15 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Bostadspolitik CU7 Justering Skrivelse 2013/14:247 och motioner Föredragande: AL 3. Ersättningsrätt och insolvensrätt CU9 Beredning Motioner Fördragande:

2015-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2015-02-03 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU6 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdagen den 5 februari kl. 9.30 besök hos Allmänna reklamationsnämnden

2015-02-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2015-01-20 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2015 Fråga om yttrande till utrikesutskottet och eventuell justering KOM2014 910 Föredragande: Sjö Anm. Förslag till yttrande

2015-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2015-01-15 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2015-01-15 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU6 Beredning Motioner Föredragande: PS 3. Bostadspolitikens inriktning CU7 Beredning Motioner Föredragande: AL 4. Preliminär plan Preliminär

2015-01-15 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: AL 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-12-04 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-12-04 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Finansinspektionen Generaldirektör Martin Andersson, Finansinspektionen 3. Kl. 10.15 Överläggning under förutsättning av utskottets beslut

2014-12-04 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: AL 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdagen den 4 december kl. 9:30

2014-12-02 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:8 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreteraren Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet 3. Klockan 11:45 Aktuella EU-frågor

2014-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Torsdag 2014-11-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-20 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information angående EU:s förordning om linbaneanläggningar Företrädare för Socialdepartementet, Plan- bygg- och bostadsenheten 3. Yttrande till FiU över

2014-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Boverket Generaldirektör Janna Valik m. fl.Boverket 3. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Beredning Prop. 2014/15:1 och motioner

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Torsdag 2014-11-13 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-13 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Lantmäteriet Generaldirektör Bengt Kjellson, Lantmäteriet 3. Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning CU4 Justering Prop.

2014-11-13 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-11-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-11-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Konsumentverket Generaldirektör Gunnar Larsson m.fl.Konsumentverket 3. Klockan 10.30 Överläggning under förutsättning av utskottets beslut

2014-11-06 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:3 Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-23 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning CU2 Justering Prop. 2013/14:236 Föredragande: BB 3. EU:s tåg-fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn

2014-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2014:CU201410230930 Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Planerat sammanträde Civilutskottet Datum och tid: Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30 Plats: RÖ7-

2014-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-10-09 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-09 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning CU2 Beredning Prop. 2013/14:236 Föredragande: BB Anm. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

2014-10-09 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-03-12 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-03-12 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Ersättningsrätt och insolvensrätt CU9 Justering Motioner Föredragande: DS 3. Konsumenträtt och överskuldsättning CU11 Fortsatt beredning Motioner Föredragande:

2015-03-12 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet 3. Associationsrätt CU8 Beredning

2015-03-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-02-19 09:30 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning Konsumtion på kredit är konsumenten tillräckligt skyddad

2015-02-19 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-03-24 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information om bostadsfrågor Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan m.fl. från Näringsdepartementet 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdagen den 9 april kl. 9:30

2015-03-24 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-03-19 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Associationsrätt CU8 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Planering och byggande CU10 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: AL och DS 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Tisdagen den 24 mars kl. 11:00

2015-03-19 09:30:00

Paginering