Dokument & lagar (60 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-12-04 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-12-04 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Finansinspektionen Generaldirektör Martin Andersson, Finansinspektionen 3. Kl. 10.15 Överläggning under förutsättning av utskottets beslut

2014-12-04 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: AL 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdagen den 4 december kl. 9:30

2014-12-02 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:8 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreteraren Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet 3. Klockan 11:45 Aktuella EU-frågor

2014-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Torsdag 2014-11-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-20 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information angående EU:s förordning om linbaneanläggningar Företrädare för Socialdepartementet, Plan- bygg- och bostadsenheten 3. Yttrande till FiU över

2014-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Boverket Generaldirektör Janna Valik m. fl.Boverket 3. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Beredning Prop. 2014/15:1 och motioner

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Torsdag 2014-11-13 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-13 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Lantmäteriet Generaldirektör Bengt Kjellson, Lantmäteriet 3. Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning CU4 Justering Prop.

2014-11-13 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-11-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-11-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Konsumentverket Generaldirektör Gunnar Larsson m.fl.Konsumentverket 3. Klockan 10.30 Överläggning under förutsättning av utskottets beslut

2014-11-06 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:3 Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-23 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning CU2 Justering Prop. 2013/14:236 Föredragande: BB 3. EU:s tåg-fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn

2014-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2014:CU201410230930 Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Planerat sammanträde Civilutskottet Datum och tid: Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30 Plats: RÖ7-

2014-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-10-09 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-09 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning CU2 Beredning Prop. 2013/14:236 Föredragande: BB Anm. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

2014-10-09 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:36 Torsdag 2013-06-13 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36 Datum och tid: 2013-06-13 08:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden CU22 Beredning och eventuell justering Prop. 166 Föredragande: PS 3. Ändringar i lagen om dödförklaring

2013-06-13 08:30:00

Utskottsmöte 2010/11:35 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35 Datum och tid: 2013-06-11 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med företrädare för regeringen Förordning om konsumentprodukters säkerhet Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström m. fl. 3. EU-förslag om

2013-06-11 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34 Datum och tid: 2013-05-30 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden CU18 Justering Skr. 2012/13:91 och motion Föredragande: CH 3. EU-förslag

2013-05-30 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2013-05-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid: 2013-05-23 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Konsumentverket Generaldirektören Gunnar Larsson m.fl. Informationen kommer att pågå till cirka kl. 10:30. 3. Överläggning under förutsättning

2013-05-23 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2011-06-14 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende CU25 Justering Prop. 2010/11:85 Föredragande: Sjö 3. Grönbok om en EU-ram för bolagsstyrning

2011-05-31 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2011-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning CU24 Justering Prop. 2010/11:120 Föredragande: CH 3. Övriga frågor 4. Nästa

2011-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-05-05 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudgeten för 2011 Fråga om yttrande till finansutskottet. Prop. 2010/11:99 Anm. Motionstiden går ut den 4 maj. Eventuella

2011-05-05 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Val av ny ordförande 2. Justering av protokoll 3. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus

2011-04-26 11:00:00