Dokument & lagar (69 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-04-14 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Jordbruksverket Jordbruksverket informerar om aktuella frågor. 2. Justering av protokoll 3. Vattenvård MJU14 Justering Motioner Föredragande: CE

2016-04-14 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-04-14 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Fråga om yttrande till KU Regeringens skrivelse 2015/16:75 Föredragande: TF Anm.

2016-04-14 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-04-07 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-04-07 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning CU18 Beredning Prop. 2015/16:85 Föredragande: Sjö Anm Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

2016-04-07 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Torsdag 2016-04-07 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-04-07 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning EG nr 1102/2008 KOM2016 39 Överläggning Klimat-

2016-04-07 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Livsmedelspolitik MJU15 Justering Motioner Föredragande: CR 2. Inkomna EU-dokument m.m. Föredragande: CN och CR 3. Veterandagen den 11 maj 2016 4. Övriga frågor

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-17 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Vattenvård MJU14 Behandling Motioner Föredragande: CE 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Tisdag den 22 mars 2016 kl. 11.00. Bilagor

2016-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-03-17 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-03-17 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hushållningen med mark- och vattenområden CU13 Justering Motioner Föredragande: DS 3. Hyresrätt m.m. CU14 Justering Motioner Föredragande: BB 4. Fastighetsrätt

2016-03-17 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-10 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information inför Jordbruks- och fiskeråd den 14 mars 2016 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Skogspolitik MJU10 Justering

2016-03-10 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Livsmedelspolitik MJU15 Behandling Motioner Föredragande: CR 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdag 10 mars 2016 kl. 08.00 Bilagor

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Digitala mötestjänsten DMT Uppdatering/vidareutbildning Föredragande: It- verksamhetsstöd 2. Justering av protokoll 3. Djurskydd MJU16 Behandling Motioner Föredragande:

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2016-02-25 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2016-02-25 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser CU16 Justering Prop. 2015/16:55 och motion Föredragande: AL 3. Riksrevisionens rapport

2016-02-25 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-02-25 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-02-25 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt ändring av flera direktiv om avfall Överläggning KOM 2015 593, 594, 595, 596 och 614 Klimat- och miljöminister

2016-02-25 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Naturvårdsverket Naturvårdsverkets generaldirektör informerar om aktuella frågor. 2. Justering av protokoll 3. Landsbygdspolitik MJU9 Justering Motioner

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-02-11 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-11 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Inform ation inför Jordbruks- och fiskeråd 15 februari 2016 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Information om avgående luxemburgskt

2016-02-11 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av hissdirektivet CU12 Justering Prop. 2015/16:59 Föredragande: AL 3. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Riksrevisionen med anledning av rapporten Gruvavfall Ekonomiska risker för staten 2. Justering av protokol l 3. Utskottets arbetsplan Föredragande:

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Sammanträdet öppnas 2. Kort inledning av utskottets beredningsgrupp för uppföljningsfrågor 3. Presentation av rapport om miljömärkning av produkter Rapport från riksdagen

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. MJU8 Behandling Prop. 2015/16:35 och motioner Föredragande: MH 3. Skogspolitik MJU10 Behandling Motioner

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av LRF trädgård 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionenen rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. MJU7 Behandling Skrivelse 2015/16:45

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Mottagande av motion Fråga om mottagande av motion 2015/16:1973 yrkande 3 från Miljö- och Jordbruksutskottet Föredragande: DS 3. Hushållning med mark-

2016-01-26 11:00:00