Dokument & lagar (1 023 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2021-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2021-01-21 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Vårt framtida skattesystem en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform 2020:7 Information Klas Eklund,

2021-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2021-01-21 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2021-01-21 09:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Familjerätt CU6 Beredning Motioner Föredragande: MK 4. Förslag om utskottsinitiativ om behovet

2021-01-21 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Hållbar bolagsstyrning Överläggning Statssekreterare Lars Westbratt m.fl. Justitiedepartementet

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kanslimeddelanden 3. Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar SkU12 Beredning Prop. 2020/21:49

2021-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-12-15 kl. 10:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-12-15 10:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Sammanträdestid 3. Justering av protokoll 4. Överläggning Finansdepartementet Revidering av byggproduktsförordningen

2020-12-15 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-12-10 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-12-10 09:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Boverket Generaldirektör Anders Sjelvgren informerar om aktuella frågor 4. Hyresrätt

2020-12-10 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Rådsslutsatser

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-11-26 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-26 08:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. EU-information från Finansdepartementet Statsrådet Lena Micko m.fl. informerar om kommissionens nya konsumentagenda, Ny strategi

2020-11-26 08:30:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Rådsslutsater

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-dokument 5. Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

2020-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-11-12 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-11-12 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt

2020-11-12 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-11-12 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-11-12 09:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Budgetpropositionen Utgiftsområde 18 CU1 Beredning 2 Prop. 2020/21:1 och motioner Föredragande:

2020-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-11-05 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor SkU7 Beredning Prop.

2020-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-11-05 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-11-05 09:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Catarina Espmark m.fl. informerar om kommissionens förslag till ny

2020-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU2y Justering

2020-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Statens geotekniska institut SGI Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson med medarbetare informerar om aktuella

2020-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-22 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-22 08:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Finansdepartementet Statsrådet Lena Micko m.fl. informerar om konsumentfrågor på

2020-10-22 08:30:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-20 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson, Finansdepartementet 3. DAC7 Överläggning Statssekreterare

2020-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Skatteverket Generaldirektör Katrin Westling Palm 3. Justering av protokoll 4. Kanslimeddelanden 5. Riksrevisionens rapport

2020-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: Lektionssal 1 RV Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Budgetpropositionen för 2021 Fråga om yttrande till FiU över regeringens förslag till

2020-10-13 11:00:00