Dokument & lagar (133 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15 DATUM 2016-11-24 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:14. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Utskottet

2016-11-24

Skatteutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2016-12-08 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om den preliminära ärendeplanen för våren 2017 och att presidiet planerar

2016-12-08

Skatteutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14 DATUM 2016-11-22 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Lotta Finstorp MLise Nordin MP och Dennis Dioukarev SD särskilt välkomna till dagens sammanträde. 1 Information från Finansdepartementet Finansminister Magdalena Andersson,

2016-11-22

Skatteutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2016-12-01 TID 10.00-10.40 10.55-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 och 2 på föredragningslistan.

2016-12-01

Skatteutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2016-11-29 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:15. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam

2016-11-29

Skatteutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13 DATUM 2016-11-17 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:12. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att efter sammanträdet den

2016-11-17

Skatteutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12 DATUM 2016-11-15 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:11. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om att deltagarna i resorna till USA och Kenya ska ta kopia på förstasidan på

2016-11-15

Skatteutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-10-25 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:7. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att finansminister Magdalena Andersson kommer till utskottets sammanträde

2016-10-25

Skatteutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-10-20 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:6. 2 Skattefrågor i budgetpropositionen SkU1y Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1

2016-10-20

Skatteutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9 DATUM 2016-10-27 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreterare

2016-10-27

Skatteutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-10-18 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:5. 2 Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU2y Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet

2016-10-18

Skatteutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 DATUM 2016-09-20 TID 11.0011.40 11.4011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information och synpunkter på förändringar av förslaget om ett svenskt tonnagebeskattningssystem Denna beredningspunkt var offentlig Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet

2016-09-20

Skatteutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 2016-09-15 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Jörgen Hellman S och Jamal El-Haj S särskilt välkomna till dagens sammanträde. 1 Val av vice ordförande Jörgen Hellman S valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades

2016-09-15

Skatteutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-13 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Maria Strömkvist S särskilt välkommen till första sammanträdet med utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4. 2 Kanslimeddelanden Inkomna

2016-10-13

Skatteutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-09-29 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Jörgen Warborn M särskilt välkommen till dagens sammanträde. 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet

2016-09-29

Skatteutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM 2016-09-22 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:2. 2 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem SkU6 Utskottet behandlade proposition 2015/16:127 och motion. Utskottet justerade

2016-09-22

Skatteutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-16 TID 9.009.50 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 13 på föredragningslistan.

2017-02-16

Skatteutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-03-02 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:23. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Inkomstskatt SkU22 Utskottet behandlade motioner.

2017-03-02

Skatteutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-03-28 TID 12.2012.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-frågor Finansminister Magdalena Andersson informerade skatte- och finansutskotten och svarade på frågor. Dagordning: Rapport från högnivågruppen om EU:s egna medel Kommande

2017-03-28

Skatteutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-03-23 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:25. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om följande: torsdagen den 1

2017-03-23