Dokument & lagar (191 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2009/10:15

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-09 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Claes Norgren, Jesper Antelius, Christian Andersson och Anna Hansson informerade och besvarade frågor om gransknings-rapporterna om jobbskatteavdraget och internationell skattekontroll.

2010-02-09

Proposition 2009/10:94

Regeringens proposition 2009/10:94 Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar Prop. under punktskatteuppskov 2009/10:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Med propositionens


Utskottsberedning: 2009/10:SkU33
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:94 (pdf, 263 kB)

Skatteutskottets protokoll 2009/10:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-02-02 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:13. 2 Inkomna handlingar, m.m. Inga handlingar har inkommit. Kanslichefen informerade om att företrädare för Riksrevisionen kommer till utskottssammanträdet

2010-02-03

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:13. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring se motionshäfte och PM föredr.

2010-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:12. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Allmänna motioner om inkomstskatt se motionshäfte och PM föredr. Bergman Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 februari 2010 kl. 11.00

2010-01-28 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2009/10:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-01-28 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:12. 2 Inkomna handlingar, m.m. Inga handlingar har inkommit. Kanslichefen informerade om att OECD-resan tillsammans med finansutskottet äger rum

2010-01-28

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:11 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Vårens ärenden föredr. Wallin 4. Allmänna motioner om mervärdesskatt se motionshäfte och PM

2010-01-26 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2009/10:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-01-26 TID 11.05 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Christer Eriksson c välkommen till utskottet som extra suppleant under Jörgen Johanssons c ledighet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:11. 2 Inkomna handlingar,

2010-01-26

Proposition 2009/10:91

Regeringens proposition 2009/10:91 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd Prop. 2009/10:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en möjlighet till förlängning


Utskottsberedning: 2009/10:SkU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:91 (pdf, 174 kB)

Proposition 2009/10:63

Regeringens proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya Prop. bestämmelser i EG:s tullagstiftning 2009/10:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU31
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:63 (pdf, 1008 kB)

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:10. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag Proposition 2009/10:47 och Skr. 2008/09:225

2009-12-03 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2009/10:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-12-03 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:10. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag Fortsattes

2009-12-03

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen enligt 10 kap 3 RO rörande Bekämpande av momsbedrägerier omvänd skattskyldighet för utsläppsrätter m.m. KOM2009511 Fakta PM 2009/10:FPM27

2009-11-24 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2009/10:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-24 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt RO 10:3 om EU frågor Utskottet överlade med statssekreterare Ingemar Hansson åtföljd av finansrådet Per Classon, båda från Finansdepartementet, om: 1. Bekämpande av momsbedrägerier

2009-11-24

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:8 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Prissättningsbesked vid internationella transaktioner Proposition 2009/10:17 Fråga om justering

2009-11-17 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2009/10:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-17 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:8. 2 Inkomna handlingar, m.m. Se under 4. Kanslichefen informerade om att handlingarna till sammanträdet den 24 november skickas med lördagsutbärning.

2009-11-17

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet, Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting Tomas Eurenius, Finansdepartementet Eva Mårtensson och Christina Olsson,

2009-11-12 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2009/10:8

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-12 TID 10.00 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet, Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting Tomas Eurenius, Finansdepartementet, Eva Mårtensson och Christina Olsson, Skatteverket, Anna Sandberg Nilsson,

2009-11-12

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:6. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Proposition 2009/10:19

2009-11-10 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2009/10:7

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-10 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades, efter ett tillägg i 3, protokoll 2009/10:6. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Utskottet beslutade att inte ta emot någon uppvaktning

2009-11-10