Dokument & lagar (2 träffar)

Statens offentliga utredningar 1867:2

underdånigt Betänkande angående de åtgärder som böra iakttagas mot smitta samma sjukdomar bland husdjuren, jemte förslag till förordningar i detta ämne, afgifna den 24 Maj 1865 den Komité, som med afseende å veterinärväsendets ordnande varit i nåder tillsatt. STOCKHOLM. tryckt hos A. L. Norman, 1865. Stormägtigste,

1867-01-01

Statens offentliga utredningar 1867:2 (pdf, 1314 kB)

Statens offentliga utredningar 1867:1

angående 0 r d n a n d e af Veterinär väsende t, jemte dithörande Förslag till Instruktioner och Stadgar in, m.afgifna den 24 Mai 1865 af dertill i nåder förordnade Komiterade. STOCKHOLM, tryckt hos A. L. Norman, 1865. Stormiigtigste Ållernådigste Konung Sedan, med anledning af Rikets sednast församlade Ständers,

1867-01-01

Statens offentliga utredningar 1867:1 (pdf, 8497 kB)