Dokument & lagar (89 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:36

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:36 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:145 Driftsformer för offentligt

2005-06-02 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2004/05:140 om genomförande av transparensdirektivet jämte

2005-06-02 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tjänstemän från Finansdepartementet informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita

2005-05-31 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Ambassadör Niklas Bergström och departementssekreterare Elenore Kanter, Utrikesdepartementet, samt statssekreterare Lars-Olof Lindgren,

2005-05-26 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2004/05:56 om en politik för en långsiktigt konkurrenskraftig

2005-05-24 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från socialdepartementet inför EPSCO-rådet den 2-3 juni. Deltagarlista och preliminär dagordning franska bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan.

2005-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:17. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 11.00-11.45 Statssekreterare Lars-Olof Lindgren och ämnessakkunnig Emma Nilsson, Näringsdepartementet, samt departementsråd Claes Ljungdahl

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Intern utfrågning i anledning av proposition 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus. Inbjudan och lista på inbjudna sänds ut senare.

2005-05-17 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 maj. 3. Preliminär behandling av proposition 2004/05:127 Hälsofarliga varor

2005-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2004/05:62 om genomförande av EG:s direktiv om gemensamma

2005-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 28 april. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:118 Tobakskontroll genomförande

2005-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2004/05:117 om skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. jämte

2005-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:16. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

2005-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 26 april. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:122 Beräkning av inkomstprövade

2005-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till utbildningsutskottet med anledning av proposition 2004/05:80 om forskning för ett

2005-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Kl. 11.00: Information om Kompetensstegen i anslutning till punkt 6 på föredragningslistan kl. 11.30: Information av representanter för Hjälpmedelsinstitutet i

2005-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Departementsrådet Lena Gustafson, Finansdepartementet, informerar om tullfrågor inom EU 2. Justering av protokoll 2004/05:14 och 2004/05:15. 3. Inkomna skrivelser,

2005-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Generaldirektör Kjell Jansson och analyschef Staffan Larsson, Verket för näringslivsutveckling Nuteklämnar information om Nuteks årsbok

2005-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 april. 3. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2005-04-21 09:30:00