Dokument & lagar (67 träffar)

Utskottsmöte 2001/02:35

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:35 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av motionerna 2001/02:Bo227 och Bo315 justering av betänkande

2002-06-04 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:32

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:32 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. 2002 års ekonomiska vårproposition FiU20 Beslut och justering av förslag till betänkande 2001/02:FiU20 2002

2002-05-30 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. FiU12 Fortsatt behandling av proposition 2001/02:142 Ändringar

2002-05-23 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:34

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:34 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning inför det informella bostadsministermötet den 27 juni i Genval, Belgien, av statssekretrare Sören Häggroth och departementssekreterare

2002-05-23 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:30

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Information Information om Europeiska investeringsbanken EIB av statsssekreterare Sven Hegelund, Finansdepartementet.

2002-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:29

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:29 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Förändringar i kommunkontosystemet FiU17 Beslut och justering av förslag till betänkande 2001/02:FiU17 Förändringar

2002-05-16 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:33

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:33 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU14 Vissa inomhusmiljöfrågor AL3. Justering av yttrande 2001/02:BoU5y

2002-05-16 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:28

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Förändringar i kommunkontosystemet FiU17 Beslut och justering av förslag till betänkande 2001/02:FiU17 Förändringar

2002-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:32

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:32 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU13 Hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter BB/LO3. Föredragning

2002-05-14 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av yttrande 2001/02:BoU6y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser LO 3. Föredragning

2002-04-25 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:30

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:30 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor jämte motioner väckta dels med anledning

2002-04-23 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:27

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2001 FiU23 Beslut och justering av förslag till betänkande

2002-04-18 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:29

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:29 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista Intern utfrågning om hyressättningssystemet och EG-rätten med Per Norberg, doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet

2002-04-18 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:26

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:26 Datum och tid: 12:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Information om ESV:s budgetprognos 2002:1 Prognoschef Carl J Nordén, utredare Håkan Jönsson och utredare Margareta Nöjd

2002-04-16 12:30:00

Utskottsmöte 2001/02:28

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:28 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2001 om indelnings- och länsstyrelsefrågor

2002-04-16 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:25

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:25 Datum och tid: 18:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting FiU26 Förnyad behandling av proposition

2002-04-04 18:30:00

Utskottsmöte 2001/02:27

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:27 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU10 Fastighetsrättsliga frågor BB 3. Justering av betänkande 2001/02:BoU11

2002-04-04 08:30:00

Utskottsmöte 2001/02:24

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Information Statssekreterare Sven Hegelund lämnar information inför det informella Ekofinmötet. 3. Anmälningar 4. Penningpolitiken

2002-04-03 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:23

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:23 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset Östra Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om övervakning av aktiemarknaden I utfrågningen deltar Kerstin Hessius VD för Stockholmsbörsen Claes Norgren

2002-04-02 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:22

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting FiU25 Beslut och justering av förslag till

2002-03-21 10:00:00

Paginering