Dokument & lagar (124 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Information om lärarutbildningen lämnas av statsrådet Leif Pagrotsky, statssekreterare Johnny Nilsson, universitetskansler

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av utvecklingschef Bengt Åstrand från Apoteket AB i anslutning till proposition 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet. Bakgrundsmaterial

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Socialdepartementet om a Proposition 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet b Faktapromemoria 2004/05:FPM Europaparlamentets

2005-04-07 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Sveriges förenade studentkårer, vice ordförande Lotta Ljungquist, presenterar rapport om studenternas trygghet och ekonomi 2. Justering av protokoll

2005-04-07 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2004/05:UbU10 Elevhälsa, m.m. 2004/05:UbU11 Särskolan och scpecialskolan

2005-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Sveriges Farmacevtförbund i samband med behandlingen av proposition 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet. En skrivelse

2005-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista Seminarium med anledning av riksdagens framtidsdagar Hur mycket utbildning behövs i framtiden Inledare: Christina Florin, professor, Institutet för framtidsstudier

2005-03-17 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Öppet seminarium i Skandiasalen kl. 09.00-11.30 med anledning av riksdagens framtidsdagar. Det sociala medborgarskapet och hälsan: Patientmakt och patientansvar

2005-03-17 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 1 mars. 3. Preliminär behandling av motioner inom folkhälsoområdet från de allmänna

2005-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Generaldirektör Hans-Inge Persson, Nationellt centrum för flexibelt lärande, informerar om verksamheten. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2005-03-10 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 12:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 15 februari. 3. Fortsatt behandling av motioner om alkoholpolitik från de allmänna

2005-03-01 12:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2004/05:UbU4 Lärarutbildning och lärare 2004/05:UbU5 Vuxenutbildning 4.

2005-02-17 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 12:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare från IPM Institutet för Psykosocial medicin kl. 12.00. En PM, skrivelse om IPM:s framtid ställd till regeringen från de fackliga organisationerna

2005-02-15 12:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Val av deputerade till sammansatt utrikes- och socialutskott USoU Se bif. PM

2005-02-15 10:45:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av motionsyrkanden om fristående skolor FPM-UbU8:2004/05:Ub213 m 2004/05:Ub228 m 2004/05:Ub230 mp yrk.

2005-02-10 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 3 februari. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:39 Kvalitet, dokumentation

2005-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 09:00 Plats: L4-17 Föredragningslista Seminarium tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond: Universiteten i kunskapssamhället. Bilagor Program i basen på papper Deltagarlista utöver UbU i basen på papper Två rapporter från OECD på

2005-02-03 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 09:00 Plats: SKANDIASALEN Föredragningslista Intern hearing, tillsammans med UU, om globala smittfrågor. PM riksdagens utredningstjänst och program inför hearingen bifogas.

2005-02-03 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Frågan om övertagande av motioner från andra utskott 4. Föredragning av motionsyrkanden rörande gymnasieskolan FPM-UbU6:2004/05:Ub241

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdena den 7 och 27 januari. 3. Fortsatt preliminär behandling av motioner om hälso- och

2005-02-01 11:00:00