Dokument & lagar (124 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 7 januari. 3. Preliminär behandling av proposition 2004/05:39 Kvalitet, dokumentation

2005-01-27 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Statsrådet Leif Pagrotsky informerar om aktuella EU-frågor 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Information av chefen för PKU-laboratoriet överläkaren Ulrika von Döbeln. 3. Fråga om inhämtande av lagrådsyttrande 4. Fråga

2005-01-07 13:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 17:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Rapporter om nationell utvärdering av grundskolan 2003 respektive svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap Information

2004-12-16 17:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdena den 30 november och 2 december. 3. Fortsatt preliminär behandling av motioner om

2004-12-16 08:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare från Svenska Celiakiförbundet. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Preliminär behandling av motioner om

2004-12-02 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2004/05:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2004/05:UbU2

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdena den 23 och 25 november. 3. Fortsatt behandling av budgetpropositionen 2004/05:1,

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Fortsatt behandling av budgetpropositionen 2004/05:1, volym 6, anslagen inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

2004-11-25 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Socialdepartementet inför ministerråd sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 6 december.

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av psykiatrisamordnaren Anders Milton. Motionshäfte bifogas motioner om psykiatri väckta under allmänna motionstiden 20042. Godkännande av föredagningslistan

2004-11-18 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 09:00 Plats: L4-17 Föredragningslista Intern hearing om Bolognaprocessen. Bilagor Program i basen på papper Deltagarförteckning i basen på

2004-11-18 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Apoteket AB ca 60 minDeltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 10:30 Plats: Förstakammarsalen/RÖ 4-50 Föredragningslista Kl. 10.30-11.30 i förstakammarsalen Information om Narkotika strategiarbete inom EU av företrädare för Justitie- och Socialdepartementen nämligen

2004-11-09 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdena den 21 och 26 oktober. 3. Preliminär behandling av proposition 2003/04:148 Stamcellsforskning

2004-10-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00-09.20 Linda Syrén, SACO:s Studentråd, David Sundström, Uppsala Studentkår och Shakti Slawomirska, Stockholms universitets studentkår, uppvaktar om

2004-10-28 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Utbildningsminister Thomas Östros informerar om aktuella EU-frågor 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till yttrande 2004/05:UbU1y Makt att bestämma rätt

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare från landstingsförbundet om Livsviktigt i anslutning till prop.179Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om stiftelsen NEPI, Nätverket för läkemedelsepidemiologi. 40-45 min.Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll

2004-10-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, utgiftsområde 15 Studiestöd FPM-UbU2 jämte motionerna:

2004-10-21 09:00:00