Dokument & lagar (124 träffar)

Utskottsmöte 2001/02:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:25 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning av företrädarna för Föreningen Svenskt Trä Mikael Westin, vd och Mikael Pekkari projektledare samt Niclas Svensson,

2002-03-14 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:24 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2001 om fastighetsrättsliga frågor BB

2002-03-12 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:19

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:19 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Finansutskottets offentliga utfrågning om ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommunsektorn Inbjudna deltagare är Curt Malmborg, statssekreterare,

2002-03-12 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Information Anders Lindström, generaldirektör, och Anne-Marie Egerö, informationsansvarig, Medlingsinstitutet, lämnar information

2002-03-07 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:23 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning av företrädarna för Betongvaruindustrin: Fredrik Winberg, markn dir Cementa AB, Evert Sandahl, vd Svenska Fabriksbetongföreningen

2002-03-07 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:22 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2001 om byggfrågor JB 3. Frågan om att

2002-03-05 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Statens ändamålsfastigheter hyressättning och förvaltning FiU14 Beslut och justering av förslag till betänkande

2002-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:21 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/2002:BoU4 Allmännyttiga bostadsföretag LO 3. Justering av betänkande 2001/2002:BoU5

2002-02-21 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Vissa finansmarknads-försäkringsrörelse- och kreditupplysningsfrågor FiU13 Beslut och justering av förslag

2002-02-14 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:20 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU6 Plan- och byggprocessens längd AL 3. Justering av betänkande 2001/02:BoU7

2002-02-12 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:15

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Vissa finansmarknads-försäkringsrörelse- och kreditupplysningsfrågor FiU13 Fortsatt behandling av de under

2002-02-07 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:19 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt föredragning av proposition 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag LO 3. Föredragning av

2002-02-05 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:14

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Teracom AB garanti och omstrukturering FiU5y Föredragning av dels proposition 2001/02:76 Teracom AB garanti

2002-01-31 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om de allmännyttiga bostadsföretagen. Bilagor 1. Program för bostadsutskottets offentliga utfrågning.

2002-01-31 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Föredragning av utskottets uppföljningsuppdrag avseende länsstyrelsernas roll i samband med mellankommunala

2002-01-29 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR8 Plan- och byggprocessens längd jämte motioner

2002-01-24 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:15

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:15 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU3 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

2002-01-22 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:13

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Preliminär planering av arbetet för januari och februari 2002 4. Offentlig upphandling FiU12 Föredragning

2002-01-17 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:14

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:14 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning angående proposition 2001/02:41 av företrädarna för Lokalhyresgästerna Jan-Eric Janson, ordförande, Göran Granhed,

2002-01-17 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:12

Föredragningslista Finansutskottet 2001/02:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:12 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Statsbudget för budgetåret 2002 FiU10 Beslut och justering av förslag till betänkande 2001/02:FiU10 Statsbudget

2001-12-14