Dokument & lagar (233 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:45 Tisdag 2014-08-19 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:45 Datum och tid: 2014-08-19 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Martin Flodén 2. Anmälningar 3. Kommissionens förslag om inrättandet av

2014-08-19 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:44 Torsdag 2014-06-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:44 Datum och tid: 2014-06-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om EU- budgeten Statssekreterare Hans Lindberg 2. Anmälningar 3. Uppskov med behandling av vissa ärenden FiU36 Beredning och ev. justering Föredragande: PS 4. Övriga

2014-06-19 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:43 Tisdag 2014-06-17 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:43 Datum och tid: 2014-06-17 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt FiU12 Justering Framst. 2013/14:RB3 Föredragande: PE 2. Förstärkta kapitaltäckningsregler FiU19 Justering Prop.228 och motion Föredragande:

2014-06-17 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:42 Torsdag 2014-06-05 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:42 Datum och tid: 2014-06-05 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om förslag till förordning om värdepappersfinansiering Finansmarknadsminister Peter Norman PM Förslag till förordning om värdepappersfinansiering Tidigare delat

2014-06-05 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:41 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:41 Datum och tid: 2014-06-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från kommissionen om Sverige-rekommendationerna i den europeiska terminen Christian Danielsson 2. Anmälningar 3. Vårändringsbudget för 2014 FiU21 Justering Prop.

2014-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:40 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:40 Datum och tid: 2014-05-08 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Direktupphandling FiU18 Justering Prop. 2013/14:133 och motioner Föredragande: EB 3. Säkerheter vid clearing hos central motpart FiU29 Justering Prop. 2013/14:111

2014-05-08 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:39 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:39 Datum och tid: 2014-05-06 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Regeringens förvaltningspolitik FiU37 Justering Skriv. 2013/14: 155 Föredragnade: KS 3. En utvecklad budgetprocess FiU9y Justering Prop. 2013/14: 173 och motion

2014-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:38 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:38 Datum och tid: 2014-04-29 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Intern utfrågning av riksrevisorerna Riksrevisorerna Jan Landahl och Claes Norgren Riksrevisionens redogörelse om riksrevisionens årsredovisning för 2013 2013/14:RR1 Transparensen

2014-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:37 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:37 Datum och tid: 2014-04-15 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet Statssekreterare Susanne Ackum och statssekreterare Oscar Wåglund Söderström 2. Anmälningar 3. En databas

2014-04-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:36 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:36 Datum och tid: 2014-04-10 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Översyn av riksdagsordningen FiU5y Justering Framst. 2013/14:RS3 Föredragande: CH 3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 FiU6y Justering Skriv.

2014-04-10 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:35 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35 Datum och tid: 2014-04-08 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Redovisning av verksamheten i IMF och Världsbanken samt de regionala utvecklings och investeringsbankerna 2012 och 2013 Fråga om yttrande till Utrikesutskottet

2014-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:34 Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid: 2014-04-03 10:00 Plats: RÖ5-37 BoU 1. Information inför Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten 2014 tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg Riksbankschef Stefan Ingves Biståndsminister

2014-04-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-04-01 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid: 2014-04-01 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2.Viss kreditgivning till konsumenter FiU14 Beslut och justering Föredragande:PB 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdag den 3 april

2014-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32 Datum och tid: 2014-03-25 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves redovisar Riksbankens underlag för utvärdering 2. Anmälningar 3. Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och

2014-03-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om förslag till revidering av betaltjänstdirektivet PSD2 Finansmarknadsminister Peter Norman Tidigare delat KOM2013 547, 2013/13:FPM156 Överläggning har även hållits

2014-03-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-03-13 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid: 2014-03-13 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om egenkapitalbevis och kontanthantering Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 2. Anmälningar 3. Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor FiU22 Fortsatt beredning

2014-03-13 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Torsdag 2014-03-06 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid: 2014-03-06 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken. Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Karolina Ekholm. 2. Nästa sammanträde. Torsdag den 13 mars kl.10:30. Bilagor 1. Tidigare

2014-03-06 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Penningpolitiska experter Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef Robert Bergqvist, chefsekonom SEB 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-02-25 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Intern utfrågning om Riksrevisionen 10 år Redaktör Magnus Isberg Riksrevisor Jan Landahl och Claes Norgren Tidigare delat: Riksrevisionen tio år 2. Anmälningar 3. Övriga frågor

2014-02-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-02-20 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om det ekonomiska läget Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Justering Motioner Föredragande: AT 4. Kommissionens

2014-02-20 10:30:00