Dokument & lagar (178 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:51 Tisdag 2016-06-21 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:51 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:51 Datum och tid: 2016-06-21 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning rörande förhandlingen om EU:s årsbudget 2017 Statssekreterare Max Elger 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Kommissionens förslag om inrättande av ett unionsprogram

2016-06-21 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:50 Torsdag 2016-06-16 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:50 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:50 Datum och tid: 2016-06-16 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken FiU20 Beslut och justering Proposition 2015/16:100 och motioner Föredragande: KS, ACJ, ACT 4.

2016-06-16 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:49 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:49 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:49 Datum och tid: 2016-06-09 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen EDIS Statssekreterare Ulf Holm 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Offentlig upphandling FiU39 Justering

2016-06-09 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:48 Torsdag 2016-05-26 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:48 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:48 Datum och tid: 2016-05-26 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013-2015 FiU24 Justering Förslag till betänkande Föredragande: PE 4. Tillsyn över efterlevnaden

2016-05-26 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:47 Tisdag 2016-05-24 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:47 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:47 Datum och tid: 2016-05-24 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Professor John Hassler, Finanspolitiska rådets ordförande och Oskar Nordström Skans, ledamot i Finanspolitiska rådet

2016-05-24 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:46 Torsdag 2016-05-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:46 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:46 Datum och tid: 2016-05-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Utvärdering av Riksbankens penningpolitik för perioden 2013-2015 FiU24 Beredning Föredragande: PE 4. Utvärdering av Riksbankens penningpolitik

2016-05-19 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:45 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:45 Datum och tid: 2016-05-17 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksbanken Riksbankschef Stefan Ingves 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Förstärkt insättningsgaranti FiU34 Fortsatt beredning Svenska Bankföreningens

2016-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:44 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:44 Datum och tid: 2016-05-12 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Offentlig utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 Utvärderarna Mervyn King och Marvin Goodfriend Finansminister Magdalena Andersson Riksbankschef

2016-05-12 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:43 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum och tid: 2016-05-10 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Aktuella EU-frågor Information Per Bolund Finansmarknadsminister Tjänstepensioner IORP II Gemensam insättningsgarantiförsäkring i bankunionen EDIS 2. Anmälningar 3. Justering

2016-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:42 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum och tid: 2016-04-28 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar FiU35 Justering Proposition 2015/16:133 och motion Föredragande: CR 3. Verksamheten i Europeiska unionen FiU3y Justering

2016-04-28 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:41 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum och tid: 2016-04-26 11:00 Plats: RÖ 5-10 Kl. 11.00-11.35 1. Sveriges konvergensprogram 2016 Information Statsekreterarna Karolina Ekholm och Hans Dahlgren Sveriges konvergensprogram 2016 och Sveriges nationella reformprogram

2016-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:FiU201604261030 Tisdag 2016-04-26 kl. 10:30

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Tisdag 2016-04-26 kl. 10:30 Plats: RÖ5-

2016-04-26 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-04-21 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum och tid: 2016-04-21 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret FiU33 Justering Proposition 2015/16:141 Föredragande: MO 4. Extra ändringsbudget för 2016

2016-04-21 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:39 Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum och tid: 2016-04-19 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens årsredovisning för 2015 FiU27 Justering Redog. 2015/16:RR1 Föredragande: KS 4. Interimistiska beslut vid överprövning

2016-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid: 2016-04-14 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Finansinspektionen Generaldirektör Erik Thedéen 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Justering Motioner

2016-04-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Torsdag 2016-04-07 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-04-07 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Margareta Åberg 2. Riksrevisionens årsredovisning FiU27 Beredning Redog. 2015/16:RR1 Föredragande: KS 3. Anmälningar 4. Justering

2016-04-07 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:36 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksbankens förvaltning 2015 FiU23 Beredning Framställning 2015/16:RB1, Framställning 2015/16:RB2, Redogörelse 2015/16:RR2 och motioner

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:35 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-03-17 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Amorteringskrav FiU30 Justering Proposition 2015/16:89, motioner Föredragande: EJ 4. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om

2016-03-17 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-03-10 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Internationella valutafonden Statssekreterare Karolina Ekholm 2. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden IMF FiU40

2016-03-10 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kommunala frågor FiU26 Justering Motioner Föredragande: ACT 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdag 10 mars kl. 10.30 Bilagor

2016-03-08 11:00:00