Dokument & lagar (125 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU6 museer och utställningar Skrivningsförslag bifogas Handläggare: Ingrid Skogö 2. Justering

2008-03-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13 mars 2008. 2. Polisfrågor justering Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden

2008-03-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 och den 21 februari 2008. 2. Val av ny ordinarie ledamot till sammansatta utskottet JuSoU KS- PM bifogas.

2008-03-13 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU7 idrottsfrågor Skrivningsförslag bifogas Handläggare: Maria Lindh Sjöström 2. Justering

2008-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Föredragning av motioner om kulturarvsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr203 av Michael Hagberg s 2007/08:Kr205

2008-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 28 februari 2008.

2008-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU5 övergripande kulturfrågor Skrivningsförslag bifogas Handläggare: Karin Josephson

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Offentlig utfrågning om organiserad brottslighet Program och deltagarförteckning bifogas. Anm. Underlag inför utfrågningen

2008-02-19 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU4 vissa folkrörelsefrågor Skrivningsförslag bifogas Handläggare: Ingrid Skogö 2. Föredragning

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen saksamråd Fråga om att påkalla överläggningar med regeringen angående a Rambeslut om ändring av rambeslutet om bekämpande av terrorism

2008-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m. justering Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt

2008-01-31 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Föredragning av motioner om vissa folkrörelsefrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr228 av Kenneth Johansson och

2008-01-31 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 17 och den 22 januari 2008. 2. Hemlig teleavlyssning, m.m. Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2007/08:34

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m. Behandling av regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 december 2007. 2. Subsidiaritetskontroll beslut Fråga om subsidiaritetskontroll av kommissionens förslag

2008-01-17 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och statsrådet Nyamko Sabuni informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som

2007-12-18 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 27 och den 29 november 2007. 2. Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen justering Utskottet fortsätter

2007-12-18 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. 2. Subsidiaritetskontroll Fråga om subsidiaritetskontroll

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13 och den 15 november 2007. 2. Utgiftsområde 4, Rättsväsendet justering Utskottet fortsätter behandlingen av

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1 Skrivningsförslag,

2007-11-22 09:30:00