Dokument & lagar (147 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-ÖVERLÄGGNING MED NÄRINGSDEPARTEMENTET Saksamråd med statsrådet Åsa Torstensson om Galileo samt information om andra aktuella EU-frågor inom trafikutskottets beredningsområde

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM SAMBANDET MELLAN INFRASTRUKTUR OCH HÅLLBAR TILLVÄXT Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3.

2007-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SIKA Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Per-Åke Vikman från SIKA informerar om myndighetens verksamhet, uppföljning av de transportpolitiska

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:1 från den 25 september 2007 2. EN EFFEKTIVARE LAG OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Justering av betänkande 2007/08:TU2

2007-10-18 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. VAL AV ORDFÖRANDE 2. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet, informerar inför rådsmöte

2007-09-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, informerar om en ny modell för anlitande av finansiell expertis och om rättsväsendets

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Behandling av proposition 2007/08:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi jämte motioner. JF 3. kl. 10.00 Ordförande

2007-10-25 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 budgetpropositionen såvitt gäller budgetens

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till utbildningsutskottet över grönbok rörande europeiska området för forskningsverksamhet.

2007-10-18 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Generaldirektör Ingrid Bonde, Finansinspektionen, lämnar information om inspektionens beslut rörande Carnegie Investment Bank AB. 2. kl. 11.10 Kommun- och finansmarknadsminister

2007-10-03 10:45:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, lämnar information om aktuella EU-frågor under hösten. 2. Fråga om eventuellt yttrande till utbildningsutskottet

2007-09-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM OPS EN NY VÄG FÖR ATT FINANSIERA VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3. Anmälningar 4. Rapport: Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur en

2007-11-22 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET 60 min Infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare informerar inför rådsmöte den 29 november 2007 för transport-

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. AVRAPPORTERING AV UPPFÖLJNINGSPROJEKT OM STORMEN GUDRUN OCH TRANSPORTSYSTEMET Johan Wockelberg Hedlund från RUT/2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Beredning II

2007-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:5 från den 30 oktober 2007 2. KOMPETENS HOS YRKESFÖRARE Justering av betänkande 2007/08:TU3 Föredragande Mattias

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM FUNKTIONELL SEPARATION FÖR BÄTTRE BREDBANDSKONKURRENS Generaldirektör Marianne Trechow, avdelningschef David Troeng och enhetschef Eva Liljefors

2008-04-24 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:26 från den 10 april 2008 2. VÄGTRAFIKENS MILJÖANPASSNING Justering av betänkande 2007/08:TU10 Föredragande

2008-04-17 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM UTREDNINGSARBETE OM EFFEKTIVISERAD PLANERINGSPROCESS Information av regionplanedirektören Sven-Inge Nylund, Stockholms läns landsting och konsulten

2008-04-10 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Direktör Johan Lindström, Carina R Nilsson och Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag informerar om organisationens verksamhet

2008-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM IT-SÄKERHET Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3.

2008-04-03 09:00:00