Dokument & lagar (223 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:22 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2010/11:21 bifogas 2. Allmänna kulturfrågor KrU9 Fortsatt behandling och preliminär ställning Motionshäfte och föredragningspromemoria

2011-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Den förra socialdemokratiska regeringens underlåtenhet att agera ifråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt

2011-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Torsdag 2011-03-03 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2010/11:20 delas på bordet 2. Kultur och fritid för barn och unga KrU6 Justering av förslag till betänkande 2010/11:KrU6 Kultur

2011-03-03 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2010/11:19 delas på bordet 2. Allmänna kulturfrågor KrU9 Beredning och preliminär ställning Motionshäfte och föredragningspromemoria

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Den förra socialdemokratiska regeringens underlåtenhet att agera ifråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens roll i marknadsföring av övervakningssystem till Libyen ärende 6 Beredning Föredragande: KD 4.

2011-02-17 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2010/11:18 av den 8 februari 2011 bifogas 2. EUMOT-utredningen Utskottets synpunkter på EUMOT-utredningen Promemoria bifogas

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. F.d. ansvarigt statsråds beredning av en proposition om kvalitetsutvärderingssystem för högskolor ärende 9 Beredning

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Torsdag 2011-02-10 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande gentemot statliga myndigheter gällande praktikplatser i det s.k. lyftet ärende 5 Beredning

2011-02-10 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2010/11:17 bifogas 2. Information Kl. 11.00 Företrädare för Riksförbundet Unga Musikanter, ordförande Perry Göransson och förbundssekreterare

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av EU-direktivet om lagring av trafikuppgifter ärende 4 Beredning Föredragande: TL 4.

2011-02-03 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Kulturutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2010/11:16 av den 27 januari 2011 delas på bordet 2. Mediefrågor KrU5 Justering av förslag till betänkande 2010/11:KrU5 Mediefrågor

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av EU-direktivet om lagring av trafikuppgifter ärende 4 Beredning Föredragande: TL 4.

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Kulturutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Föredragningslista 1. Medgivande att närvara 2. Justering av protokoll Protokoll 2010/11:15 delas på bordet 3. EU-frågor i kulturutskottet Kulturutskottets arbete med EU-frågor

2011-01-27 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens försenade interpellationssvar ärende 10 Beredning Föredragande: JJ 4. Uttalande av statsministern

2011-01-27 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Kulturutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2010/11:14 av den 18 januari 2011 Protokollet bifogas 2. Information från Statens Medieråd Direktör Anki Dahlin

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Kulturutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Föredragningslista 1. Medgivande att närvara 2. Information om aktuella EU-frågor Statsrådet Nyamko Sabuni informerar om aktuella EU-frågor på ungdomsområdet Promemoria skickas ut

2011-01-18 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar Bilagor 1. Protokoll 2.

2011-01-18 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Justering Föredragande: PN,

2010-12-16 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Preliminär justering Föredragande:

2010-12-14 11:00:00