Dokument & lagar (223 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU12 Rättelse av ändring i radio- och TV-lagen föredr. ML justering 4. KU2 Registrering av riksdagsledamöters

2007-12-13 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fråga om inbjudan till Riksrevisorerna 5. KU12 Rättelse av ändring i radio- och TV-lagen föredr.

2007-12-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. KU5 Sekretess för uppgifter på tsunamibanden föredr. GL justering 3. Granskning av regeringen 4. Övriga ärenden Bilagor 2. förslag till betänkande, delas under onsdagen 3. se särskild

2007-12-06 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Granskning av regeringen Plats: RÖ 7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. KU7 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Forskarhearing kl. 9.00 11.00 Hans-Gunnar Axberger, professor Sverker Gustavsson, professor Yrsa Stenius, allmänhetens pressombudsman 2. Anmälningar

2007-11-29 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. PN justering 5. KU5 Sekretess för uppgifter på

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2007/08:1 Skrivningsförslag,

2007-11-22 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. KU8 Sekretess för statistiska uppgifter inom riksdagsförvaltningen utredningstjänsten föredr. ÅM justering 3. Granskning av regeringen

2007-11-22 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. PN fortsatt beredning Riksdagsdirektören Anders Forsberg m.fl. kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3.

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Preliminär justering av förslag till resterande avsnitt samt bilagor i betänkande 2007/08:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund

2007-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. EU-bevakning m.m. Information från Kulturdepartementet statssekreteraren Ingrid Eiken expeditions- och rättschefen Knut Weibull departementsrådet Kerstin

2007-11-15 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Statssekreterare Ingrid Eiken frågas ut om bakgrunden till att Kulturrådets ändrat sina rutiner för förhandsinformation till vissa bidragsmottagare

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU4 Tillstånd för digital marksänd tv föredr. KÖ fortsatt beredning Företrädare för Kulturdepartementet kommer kl. 11.00. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Utomståendes närvaro vid dagens sammanträde UD-aspiranten Magnus Varnelid 2. Justering av förslag till utlåtande med anledning av EG-kommissionens

2007-11-01 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val av en justitieombudsman 4. Val av en ställföreträdande justitieombudsman 5. KU2 Obligatorisk registrering

2007-11-01 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. EU-frågor Företrädare för Justitiedepartementet kommer kl.11.00 statssekreteraren Magnus G Graner rättschefen Per Hall departementsrådet Kristina Svahn

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. KU2 Obligatorisk registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen föredr. TL fortsatt beredning 3. KU3 Annonstid i

2007-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av yttrande till finansutskottet över förslag till ram för utgiftsområde 17 för 2008 proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. PN justering 5. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Kulturutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 volym 1, punkterna 1-16 och 28-32 om förslag

2007-10-16 11:00:00