Dokument & lagar (360 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet 3. Behandling av skrivelse 2009/10:248 En förnyad arbetsmiljöpolitik med nationell handlingsplan

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information med anledning av proposition 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska

2011-01-27 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Överläggning med näringsminister Maud Olofsson om olika EU-meddelanden a EU:s meddelanden om ny energistrategi inför 2020 KOM2010 639 och om prioriteringar för

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Kommunala frågor FiU30 Beredning Motioner Föredragande: ACT 3. EUMOT-utredningen remiss Beredning Rapporter: Riksdagens arbete med EU-frågor

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av riksrevisor Gudrun Antemar, Riksrevisionen, Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen RiR 2011:1 kl. 11.00 2. Kanslimeddelanden GU-

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utlåtande över grönbok om e-upphandling FiU19 Justering Grönbok KOM2010 571 Föredragande: CH 3. Riksrevisionens styrelses framställning om statens

2011-01-20 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet EMD- 3. Behandling av proposition 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av

2011-01-20 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Medgivande att närvara Fråga om medgivande för ledamöter och tjänstemän från finansutskottet att närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan.

2011-01-18 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11: Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11: Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista EU-handlingar Två ärenden för subsidiaritetsprövning: KOM 2010 775 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar

2010-12-28

Utskottsmöte 2010/11:18

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Statsbudget för 2011 FiU10 Justering Föredragande DÅF 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Torsdag 20 januari kl. 10:30

2010-12-21

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Godkännande av ett utökat åtagande under IMFs modifierade nya lånearrangemang NAB FiU17 Justering Framst. 2009/10:RB7 Föredragande: PE 3. Statsbudget

2010-12-16 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Godkännande av ett utökat åtagande under IMFs modifierade nya lånearrangemang

2010-12-14 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: PE 3. Utgiftsområde 25, Allmänna

2010-12-09 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet a lämnar information

2010-12-09 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: KS 3. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt NU2

2010-12-07 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Justering av bet. 2010/11:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv GU- EMD- CM- och LB- 3. EU-information från kansliet

2010-12-07 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. En ny försäkringsrörelselag FiU8 Justering Prop. 2009/10:246 Föredragande: EJ 2. Överläggningar om EU:s långtidsbudget EU-minister Birgitta Ohlsson 3. Återrapport

2010-12-02 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv NU9 Beredning Prop. 2010/11:33 Föredragande: AKA 3. Inbjudan till

2010-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Riksbanken, vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak kl. 10.00 2. Överläggning om EU-kommissionens initiativ kl.10.30 ca En agenda för ny

2010-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 21 Energi NU3 Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: JF 3. Information från Tillväxtverket Generaldirektör

2010-11-30 11:00:00