Dokument & lagar (107 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-02 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-02-02 08:00 kl. 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Avslutat polskt och nytt danskt ordförandeskap Information Miljöministern Lena Ek 2. Kl 09.00-09.45 Information om den nya Havs- och vattenmyndigheten

2012-02-02 08:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kl. 11.00 11.45 Information om Djurskyddsutredningen Landshövding Eva Eriksson informerar. 2. Justering av protokoll 3. Övergripande miljöfrågor MJU 11 Beredning

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information om planerad policydebatt i Epsco-rådet angående könsfördelningen i bolagsstyrelser Statssekreterare Amelie von Zweigbergk m.fl.Utbildningsdepartementet

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2012-01-26 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-26 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om revisorer och revision CU21 Justering KOM2011 778, KOM2011 779 Föredragande: MH 3. Övriga

2012-01-26 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Skogsstyrelsen Generaldirektör Monika Stridsman informerar om kvalitén på dagens skogsavverkning m.m. 2. EU-förslag om mandat för att inleda

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2012-01-19 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-19 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES CU7 Justering Prop. 2011/12:12 och motioner Föredragande: CH 3. Enklare avbetalningsköp

2012-01-19 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2012-01-19 kl. 07:45

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-19 07:45 kl. 07:45 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Marocko Ev. överläggning 2. Jordbruksråd

2012-01-19 07:45:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-15 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-15 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 19 december 2011 Miljöminister Lena Ek lämnar information inför Miljörådet den 19 december 2011 2. Justering av protokoll 3. Havsmiljö MJU9 Justering

2011-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2011-12-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag CU5 Beredning Regeringens skrivelse 2011/12:163 Föredragande: PS Anm. I ärendet kommer information

2011-12-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-12-08 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 2011-12-08 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Associationsrättsliga frågor CU6 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Fastighetsrätt CU9 Justering Motioner Föredragande: BB 4. Konsumentprogrammet

2011-12-08 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-12-08 kl. 07:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-08 07:30 kl. 07:30 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga för unionsfartyg Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson KOM 2011 586

2011-12-08 07:30:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-12-01 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 2011-12-01 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen CU1 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: AL, Sjö 3. Europeisk köplag CU11 Justering KOM2011 635 Föredragande:

2011-12-01 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU- förslag om EU:s position i valfångstkommissionen Fortsatt överläggning KOM 2011 495 3. Utgiftsområde 20 Allmän miljö-

2011-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-24 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2011-11-24 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Uppvaktning av branschorganisation Swedish aerospace industries 2. Justering av protokoll 3. Ändring i lagen om tävling med hästdjur MJU3 Justering

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-11-17 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag om en gemensam europeisk köplag Subsidiaritetsprövning fortsatt beredning KOM2011 635 Föredragande: Sjö Anm. Fakta-PM skickas

2011-11-17 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-17 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. EU- förslag om färdplanen för ett resurseffektivt Europa Överläggning Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet KOM 2011 571 2. EU- förslag om EU:s

2011-11-17 08:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen MJU8 Preliminär justering KOM 2011 634 Föredragande: CM 2. Ändring i lagen om tävling med

2011-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister CU4 Justering Prop. 2010/11:164 Föredragande: Sjö 3. EU-förslag om en gemensam europeisk

2011-11-10 09:30:00