Dokument & lagar (101 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-11-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-22 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning KU3y Justering yttrande till SkU Prop.

2012-11-22 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Aktuella EU-frågor Information Företrädare för Regeringskansliet kommer kl. 11.00 2. EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning dataskyddsförordningen Överläggning Statssekreterare

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-15 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning KU3y Fortsatt beredning

2012-11-15 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Reglering av riksdagens nämnder KU9 Justering Framst. 2012/13:RS1 Föredragande: KD 5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-08 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier inom ramen för beredningen av KU1 Kl. 09.00 09.30 Statssekreterare Magnus

2012-11-08 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksdagsdirektören Kathrin Flossing med medarbetare Kommer kl. 11.00 Informerar om årsredovisningen 2011, riksdagens anslag 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-25 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 4. Sekretess vid samarbete

2012-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 5. Hanteringsordning

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 4. EU-förslag om stadgar

2012-10-18 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. EU-förslag om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska stiftelser Information Statsekreterare Johan Sandberg m.fl.Statsrådsberedningen

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Sekretess för uppgifter i utländska databaser KU2 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:157 Föredragande: JJ 5. Bättre

2012-10-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-20 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-20 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Möten, konferenser och inbjudningar Beslut Föredragande: KSz 4. EU-bevakning 5. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag

2012-09-20 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:49

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:49 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:49 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Plan för höstens granskning Bilagor 1. Protokoll 2. Granskningsanmälningar Stomme till talarlista för granskningsdebatt 3.

2006-06-01 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:48

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:48 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:48 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU 20 Justering Bilagor 1. Förslag delas under

2006-05-18 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:47

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:47 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:47 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU 20 preliminär justering Bilagor 1. Protokoll 3.

2006-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:46

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:46 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:46 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Regeringens hantering av avtal med tjeckiska staten om flygplan ärende 7 fortsatt beredning föredr. LS 3. Tillkallande av en nationell

2006-05-11 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:45

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:45 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:45 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsärendena 41-43 Bilagor 1. Protokoll 3. Tidigare utsänt

2006-05-09 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:44

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:44 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:44 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU 20 Vårens granskningsärenden nr 6-43 beredning Bilagor 1. Protokoll 2. Svar från Regeringskansliet granskningsärende

2006-05-04 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:43

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:43 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:43 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar ärende 37 Föredr. LS fortsatt beredning Bilagor 1. Protokoll 2. Granskningsanmälan 3.

2006-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:42

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:42 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:42 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar ärende 37 Föredr. LS fortsatt beredning Bilagor 1. Tidigare utsänt

2006-04-27 09:00:00