Dokument & lagar (139 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-11-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-22 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning KU3y Justering yttrande till SkU Prop.

2012-11-22 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Aktuella EU-frågor Information Företrädare för Regeringskansliet kommer kl. 11.00 2. EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning dataskyddsförordningen Överläggning Statssekreterare

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-15 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning KU3y Fortsatt beredning

2012-11-15 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Reglering av riksdagens nämnder KU9 Justering Framst. 2012/13:RS1 Föredragande: KD 5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-08 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier inom ramen för beredningen av KU1 Kl. 09.00 09.30 Statssekreterare Magnus

2012-11-08 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksdagsdirektören Kathrin Flossing med medarbetare Kommer kl. 11.00 Informerar om årsredovisningen 2011, riksdagens anslag 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-25 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 4. Sekretess vid samarbete

2012-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 5. Hanteringsordning

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 4. EU-förslag om stadgar

2012-10-18 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. EU-förslag om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska stiftelser Information Statsekreterare Johan Sandberg m.fl.Statsrådsberedningen

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Sekretess för uppgifter i utländska databaser KU2 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:157 Föredragande: JJ 5. Bättre

2012-10-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-20 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-20 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Möten, konferenser och inbjudningar Beslut Föredragande: KSz 4. EU-bevakning 5. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag

2012-09-20 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:38

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:38 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU20 Granskningsbetänkande justering Bilagor 1. protokoll 2. plan för höstens granskning delas på måndag 3. förslag till betänkande plan för

2007-06-07 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:37

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:37 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU20 Granskningsbetänkande fortsatt preliminär justering Bilagor utkast, avsnitt 3.6 Pagrotsky

2007-06-01 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:36

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:36 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU20 Granskningsbetänkande preliminär justering Bilagor 1. protokoll 2. granskningsanmälan 3. utkast till betänkande delas under onsdagen plan för sammanträdet delas under

2007-05-31 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:35

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:35 Datum och tid: 08:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning med utrikesminister Carl Bildt Granskningsärendena 20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts uppdrag och finansiella intressen Bilagor 1. tidigare utsänt

2007-05-30 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:34

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Statsministerns uttalande angående Radiotjänsts polisanmälningar av statsråd ärende 19 föredr. BW KT 4. Utrikesminister

2007-05-29 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:33

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:33 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Statsminister Reinfeldts förordnande av statsråd ärende 18 föredr. ÅM 3. Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande angående Radiotjänsts

2007-05-24 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida ärendena 1 och 2 föredr. ML

2007-05-22 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utnämning av nationell samordnare för barn i asylprocessen ärendena 30 och 31 föredr. BW KC Bilagor 1. protokoll 2. granskningsanmälan 3. material delas under

2007-05-15 11:00:00