Dokument & lagar (139 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU7 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse föredr. G.L.justering 4. Val till Statrådsarvodesnämnden 5. Val

2006-12-05 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. M.L.ev.justering Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kommer kl.11.00 tillsammans med följande tjänstemän

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU7 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Företrädare för JO kommer kl.09.00 Mats Melin, chefsjustitieombudsman Kerstin André, justitieombudsman Nils-Olof

2006-11-23 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU3 Riksdagen i en ny tid föredr.Å.M ev.justering 4. KU4 Riksdagens arbetsformer föredr.Å.M ev.justering 5.

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU1 Riksdagsdirektören Anders Forsberg m.fl. redogör för Riksdagsförvaltningens årsredovisning 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Övriga ärenden Bilagor 1. Riksdagsförvaltningens årsredovisning 3. Se särskild

2006-11-16 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr.P.N justering 4. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr.P.N

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. EU-frågor Företrädare för Regeringskansliet kommer kl.09.00 Från Utbildnings- och kulturdepartementet: Expeditions- och rättschefen Knut Weibull Departementsrådet

2006-11-09 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Fotografering av utskottet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Val av beredningsdelegation 5. Fråga om val av JO 6. Fråga om val till Statsrådsarvodesnämnden

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Introduktion av nya ledamöter c:a 1 tim 2. Justering av protokoll 3. Remiss till Utrikesutskottet 4. Anmälningar 5. Granskning av regeringen 6. Övriga

2006-10-19 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten 2. Upprop av ledamöter och suppleanter 3. Val av ordförande 4. Ordföranden övertar ledningen av sammanträdet 5.

2006-10-10 14:00:00

Utskottsmöte 2005/06:49

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:49 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:49 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Plan för höstens granskning Bilagor 1. Protokoll 2. Granskningsanmälningar Stomme till talarlista för granskningsdebatt 3.

2006-06-01 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:48

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:48 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:48 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU 20 Justering Bilagor 1. Förslag delas under

2006-05-18 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:47

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:47 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:47 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU 20 preliminär justering Bilagor 1. Protokoll 3.

2006-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:46

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:46 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:46 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Regeringens hantering av avtal med tjeckiska staten om flygplan ärende 7 fortsatt beredning föredr. LS 3. Tillkallande av en nationell

2006-05-11 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:45

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:45 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:45 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsärendena 41-43 Bilagor 1. Protokoll 3. Tidigare utsänt

2006-05-09 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:44

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:44 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:44 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU 20 Vårens granskningsärenden nr 6-43 beredning Bilagor 1. Protokoll 2. Svar från Regeringskansliet granskningsärende

2006-05-04 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:43

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:43 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:43 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar ärende 37 Föredr. LS fortsatt beredning Bilagor 1. Protokoll 2. Granskningsanmälan 3.

2006-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:42

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:42 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:42 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar ärende 37 Föredr. LS fortsatt beredning Bilagor 1. Tidigare utsänt

2006-04-27 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:41

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:41 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:41 Datum och tid: 10:15 Plats: Steningevik konferens Märsta, med fortsättning tisdag den 25 april 2006 Föredragningslista 1. Genomgång av vårens granskningsärenden enligt bifogad lista Bilagor 1. Lista tidigare

2006-04-24 10:15:00

Utskottsmöte 2005/06:40

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:40 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:40 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Socialtjänstminister Morgan Johanssons agerande vid misstänkt vanvård av asylsökande barn ärende 26 fortsatt

2006-04-20 09:00:00