Dokument & lagar (251 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-19 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Arbetsförmedlingens arbete vid varsel RiR 2014:27 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren m.fl. 2. Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars omskolad

2015-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-02-17 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och kommunikationschef Ola Billger, Konkurrensverket, lämnar information om verksamheten.

2015-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-12 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Regional tillväxtpolitik NU7 Justering Motioner Föredragande: CR 3. Energipolitik NU9 Justering Motioner Föredragande: RB 4. Information från Energimarknadsinspektionen

2015-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-02-12 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Diskrimineringsombudsmannen Generaldirektören Agneta Broberg 2. Arbetsmarknad AU5 Beredning Motioner Föredragande: MB 3. Öppet hus i riksdagen den 14

2015-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-02-05 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-02-05 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Översynen av Arbetsförmedlingen AU6 Fortsatt beredning av frågan om utskottsinitiativ samt justering av förslag till betänkande Föredragande: MB 2. Jämställdhet och åtgärder

2015-02-05 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-02-03 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten Överläggning med regeringen Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet 2. Rådsslutsatser om inkluderande arbetsmarknader

2015-02-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram för 2015 NU2y Justering Föredragande: JS 3. Regional tillväxtpolitik NU7 Beredning Motioner Föredragande: CR 4. Kanslimeddelanden

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kommissionens arbetsprogram 2015 AU2y Justering KOM 2014 910 Föredragande: EW 2. Mottagande av motion Fråga om att motta motion 2014/15:2740 yrkande 4 av Ola Johansson

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-01-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-01-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Almi Företagspartner AB Verkställande direktör Göran Lundwall, vice verkställande direktör Anna Hallberg och kommunikationsdirektör Lars

2015-01-22 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-01-20 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2015 Föredragande: JS 2. Mottagande och överlämnande av motionsyrkanden Föredragande: JF 3. Inbjudningar

2015-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2015-01-20 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kommissionens arbetsprogram 2015 Fråga om yttrande till utrikesutskottet Föredragande: EW 2. Mottagande av motion Fråga om att motta motion 2014/15:2865 yrkande 2 av

2015-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2015-01-13 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2015-01-13 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kommissionen s arbetsprogram 2015 Information från kommissionen generaldirektör Michel Servoz 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella konferenser

2015-01-13 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Fredag 2014-12-19 kl. 08:50

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-19 08:50 Plats: RÖ 4-27 1. Val av vice ordförande omedelbar justering 2. Ev. övriga frågor 3. Bemyndigande att justera dagens protokoll 4. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 januari

2014-12-19 08:50:00

Utskottsmöte 2014/15:12 Tisdag 2014-12-16 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-16 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 14 och motioner Föredragande: BL och MB 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2014-12-16 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-11 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2014-12-11 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: LS 3. Anmälan till kammardebatt Bet. 2014/15:NU1 Utgiftsområde

2014-12-11 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Tjänstemän från Näringsdepartementet lämnar information med anledning av vissa i utskottet aktuella förslag inom

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Justering Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner Föredragande: TP 2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-04 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Miljödepartementet Statssekreterare Nils Vikmång med medarbetare från Miljödepartementet lämnar information inför möte med rådet för

2014-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-12-04 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Justering Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner Föredragande: TP 2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2014-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Energimyndigheten Generaldirektör Erik Brandsma lämnar information om verksamheten. 3. Information från Vinnova kl. 11.40 Generaldirektör

2014-12-02 11:00:00