Dokument & lagar (328 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-21 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rehabilitering tillbaka till arbete AU5y Justering Yttrande till SfU Föredragande: LD 2. Information från regeringen Statsrådet Maria Arnholm Utbildningsdepartementet

2013-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-21 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken Överläggning KOM2011 425 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 2. Jordbruksråd 25-26 februari

2013-02-21 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-02-14 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-14 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 Överläggning KOM 2012 710 Miljöministern Miljödepartementet 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde

2013-02-14 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt beredning Avfall och kretslopp MJU8 Föredragande: ALK Livsmedelskontroll MJU9 Föredragande: LS Landsbygdspolitik m.m. MJU10 Föredragande:

2013-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m. AU7 Föredragning Prop. 2012/13:63 och motioner Föredragande: LF 2. Utskottsinitiativ om rehabilitering tillbaka till arbete

2013-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-01-31 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m. AU6 Föredragning Prop. 2012/13:12 och motioner Föredragande: LD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella

2013-01-31 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-01-29 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Avfall och kretslopp MJU8 Beredning Motioner Föredragande: ALK 2. Livsmedelskontroll MJU9 Beredning Motioner Föredragande: LS 3. Landsbygdspolitik m.m. MJU10 Beredning

2013-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-01-29 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Riksrevisionen Etablering genom företagande RiR 2012:26 Riksrevisorn Gudrun Antemar 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella

2013-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-01-24 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning om rådsslutsatser om den årliga tillväxtrapporten och den gemensamma sysselsättningsrapporten Utkast till rådsslutsatser Statsrådet Hillevi Engström Arbetsmarknadsdepartementet

2013-01-24 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-01-24 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-01-24 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruksråd 28 januari 2013 Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet 2. Avslutat cypriotiskt och nytt irländskt ordförandeskap Information

2013-01-24 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2013-01-17 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-01-17 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning om kommissionens förslag till rekommendationer om ungdomsgarantier COM2012 729 och 2012/13:FPM42 Statssekreteraren Bettina Kashefi Arbetsmarknadsdepartementet

2013-01-17 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2013-01-17 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-01-17 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Avslutat cypriotiskt och nytt irländskt ordförandeskap Information Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 2. Justering av protokoll 3. Inkomna skrivelser Föredragande:

2013-01-17 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:45

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-18 08:45 Plats: RÖ 5-38 1. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess Fråga om yttrande till JuU samt ev. föredragning Prop. 2012/13:45 och motioner Föredragande: LD 2. Justering av protokoll 3.

2012-12-18 08:45:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Torsdag 2012-12-13 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-13 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som inte omfattas

2012-12-13 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Onsdag 2012-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om strategi för att skydda Europas vattenresurser Överläggning Miljöminister Lena Ek KOM2012 673 2. Miljöråd 17 december 2012 Information Miljöminister

2012-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-12-06 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Tillträde till genetiska resurser m.m. MJU6 Fortsatt subsidiaritetsprövning. Information från regeringen Miljödepartementet KOM 2012 576 Föredragande: LS 2. Justering

2012-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning om Europeiska socialfonden KOM2011 607 slutlig Statssekreteraren Marita Ljung Näringsdepartementet 2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering

2012-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: LS, ALK och FJ 3. Utgiftsområde

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning om direktivförslag om tjänstepensioner KOM2007 603 Statsrådet Hillevi Engström m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2. EU-information från regeringen Statsrådet

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-11-22 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-22 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruksråd 28-29 november 2012 Information Landsbygdsminister Eskil Erlandsson 2. Justering av protokoll 3. Forskning och innovation Fråga om yttrande till UbU

2012-11-22 08:00:00