Dokument & lagar (99 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. EU-information och överläggning med regeringen, se vidare nedan 2. Information kl. 10.30 ca från SCB om arbetsmarknadsstatistiken Föredragningslista 1. Överläggning med

2009-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Anders Weihe, Teknikföretagen och Stefan Löfven, IF Metall, lämnar information om varselsamordningen m.m. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från

2009-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning och följdmotioner,

2009-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Första granskning av utkast till bet. 2008/09:AU7 Arbetsrätt EMD- 4. Fråga om ev. yttrande

2009-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Statssekreteraren Jöran Hägglund lämnar information om arbetet med samordningen med anledning av varslen och om den nationella samordn Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2009-01-22 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information från Svenska ESF-rådet, generaldirektör Åsa Lindh med medarbetare Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling

2009-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information med anledning av Lavalutredningen, generaldirektör Claes Stråth med medarbetare, Medlingsinstitutet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2008-12-16 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 13:30 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingen Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Avrapporteringar

2008-12-09 13:30:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort åtföljd av Uno Ströberg, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2008-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård lämnar allmän information om EU frågor Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen statssekreterare Eva Uddén Sonnegård enligt 10

2008-11-27 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet KT- 4. Avrapporteringar

2008-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information 1. Riksrevisor Karin Lindell åtföljd av Mats Johansson, Riksrevisionen, om RiR 2008:16 Sänkta socialavgifter för vem o Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-11-20 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av proposition 2008/09:1, utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, skrivelse

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Claes Stråth, Medlingsinstitutet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av yttrande till

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information 1. Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av Jan-Olof Dahlgren och Stefan Tjärnback, Arbetsförmedlingen kl. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-10-23 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet Försök med subsidiaritetskontroll betr. KOM 2008 426, fråga om yttrande till COSAC GU- 3. Behandling

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av yttrande till SfU Nya regler för arbetskraftsinvandring yttr. 2008/09:AU3y KT-

2008-10-16 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Fråga om eventuellt yttrande till SfU med anledningen av proposition 2007/08:147 Nya regler

2008-10-14 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Val av vice ordförande 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-frågor, systemet med subsidiaritetskontroll GU- 4. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, allmän

2008-09-17 09:30:00