Dokument & lagar (292 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson samt analys- och prognoschef Laura Hartman 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2012-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-15 09:30 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet kl. 09.30 Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om sammanhållningspolitiken

2012-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 21 Energi NU3 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: RB 3. Forskning och innovation NU3y Beredning av eventuellt yttrande

2012-11-22 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-20 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04, öppet sammanträde RÖ4-43, sammanträde Öppet sammanträde 1. Statistik om dem som lämnat sjukförsäkringen Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerar

2012-11-20 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-13 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-13 09:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen utfrågning med finansutskottet om AP-fondernas framtid Bilagor Pressmeddelande om

2012-11-13 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-22 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Vissa frågor om underhållsstöd SfU3 Justering Prop. 2012/13:16 Föredragande: JS 3. Vissa internationella socialavgiftsfrågor SfU4 Justering

2012-11-22 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 8 Migration SfU2 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: MP 3. Vissa internationella socialavgiftsfrågor SfU4

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2012-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: AG 3. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt NU2 Justering Prop. 2012/13:1

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor om ett gemensamt europeiskt asylsystem och om Stockholmsprogrammet Överläggning Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Hannes Carl Borg med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-11 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-11 08:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om rehabilitering Fortsatt beredning Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SKL närvarar 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga

2012-12-11 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Rehabilitering tillbaka till arbete SfU6 Justering Utskottsinitiativ Föredragande: KS 3. Migration och asylpolitik SfU7 Beredning Motioner

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2012-12-06 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet kl. 10.00 Statssekreterare Håkan Ekengren med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2012-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Mineralpolitiska frågor NU14 Justering Motioner Föredragande: RB 3. Konkurrenspolitiska frågor NU15 Justering Motioner Föredragande: AG 4. Information

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-21 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information om partnerskapsöverenskommelsen kl. 10.00 Kansliråd Camilla Lehorst, projektledare för arbetet med partnerskapsöverenskommelsen, lämnar information

2013-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-02-21 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på socialpolitikens område Överläggning Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 3. Övriga aktuella EU-frågor

2013-02-21 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-14 11:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling GFMD 20132014 Statsrådet Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet och statsrådet

2013-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-02-14 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet kl. 10.00 Statssekreterare Håkan Ekengren med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2013-02-14 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning om inre marknaden för energi kl. 11.00 Överläggning med statssekreterare Daniel Johansson om regeringens ståndpunkt till kommissionens förslag

2013-02-12 11:00:00