Dokument & lagar (1 675 träffar)

Statens offentliga utredningar 2018:15

sou 2018 15 Mindre aktörer i energilandskapet genomgång av nuläget Delbetänkande av Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring Stockholm 2018 SOU 2018:15 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:15 (pdf, 2017 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:14

sou 2018 14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen en utvärdering Betänkande av Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen Stockholm 2018 SOU 2018:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:14 (pdf, 2361 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:13

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift Slutbetänkande av Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital Stockholm 2018 SOU 2018:13 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:13 (pdf, 5479 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:12

Samverkan för ungas etablering Forskarrapport från lärprojekt med 15 kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag Bilaga till Uppdrag: Samverkan 2018 av Delegationen för unga och nyanlända till arbete Stockholm 2018 SOU 2018:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik,

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:12 (pdf, 1070 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:11

sou 2018 11 Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar Slutbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2018 SOU 2018:11 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:11 (pdf, 7312 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:9

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka Delbetänkande av Utredningen om tryggare och effektivare studier Stockholm 2018 SOU 2018:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-01

Statens offentliga utredningar 2018:9 (pdf, 1707 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:1

sou 2018 1 Ett reklamlandskap i förändring konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld Betänkande av Utredningen om ett reklamlandskap i förändring Stockholm 2018 SOU 2018:1 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-01-12

Statens offentliga utredningar 2018:1 (pdf, 1726 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:2

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner Delbetänkande av Blåljusutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:2 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-01-18

Statens offentliga utredningar 2018:2 (pdf, 993 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:6 Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång Stockholm 2018 SOU 2018:6 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-02-15

Statens offentliga utredningar 2018:6 Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (pdf, 750 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:8 Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Uppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete Stockholm 2018 SOU 2018:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-02-20

Statens offentliga utredningar 2018:8 Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (pdf, 3202 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:7

FÖRSVARSMAKTENS LÅNGSIKTIGA MATERIELBEHOV BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM FÖRSVARSMAKTENS LÅNGSIKTIGA MATERIELBEHOV SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Betänkande av Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Stockholm 2018 SOU 2018:7 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress:

2018-02-20

Statens offentliga utredningar 2018:7 (pdf, 2182 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:5

sou 2018 5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VISSA PROCESSUELLA FRÅGOR PÅ SOCIALFÖRSÄKRINGSOMRÅDET SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Betänkande av Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Stockholm 2018

2018-02-05

Statens offentliga utredningar 2018:5 (pdf, 5680 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:4

sou 2018 4 Framtidens biobanker Slutbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker Stockholm 2018 SOU 2018:4 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-01-29

Statens offentliga utredningar 2018:4 (pdf, 2643 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:19

Forska tillsammans samverkan för lärande och förbättring Betänkande av Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan Stockholm 2018 SOU 2018:19 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-06

Statens offentliga utredningar 2018:19 (pdf, 1696 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:54

sou 2018 54 En effektivare kommunal räddningstjänst Betänkande av 2017 års räddningstjänstutredning Stockholm 2018 SOU 2018:54 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2018-06-20

Statens offentliga utredningar 2018:54 (pdf, 2842 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:75

Vissa polisfrågor säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning Slutbetänkande av Blåljusutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:75 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2018-09-28

Statens offentliga utredningar 2018:75 (pdf, 1042 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:74 Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

sou 2018 74 Lite mer lika Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Betänkande av Kostnadsutjämningsutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:74 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-10-02

Statens offentliga utredningar 2018:74 Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (pdf, 7205 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:73

sou 2018 73 Studiemedel för effektiva studier Slutbetänkande av Utredningen om tryggare och effektivare studier Stockholm 2018 SOU 2018:73 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-09-25

Statens offentliga utredningar 2018:73 (pdf, 3010 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:76

sou 2018 76 Mindre aktörer i energilandskapet förslag med effekt Slutbetänkande av Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring Stockholm 2018 SOU 2018:76 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-10-12

Statens offentliga utredningar 2018:76 (pdf, 4264 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:79

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning Betänkande av Analys- och utvärderingsutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:79 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2018-10-31

Statens offentliga utredningar 2018:79 (pdf, 1374 kB)