Dokument & lagar (75 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-05-10 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:30 mejlas 9/5 2. Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SoU12 Justering Prop. 2015/16:136 och motion Föredragande: JS 3. Avgiftsfrihet för viss

2016-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-04-28 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Socialdepartementet Statssekreterare Pernilla Baralt om EU-kommissionens meddelande om en europeisk pelare för sociala rättigheter m.m. 2. Justering av protokoll

2016-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Torsdag 2016-04-21 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-04-21 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Nya apoteksmarknadsutredningen Utredare Åsa Kullgren 2. Justering av protokoll Prot. 2015/16:27 mejlas 20/4 3. Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SoU12 Beredning

2016-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-04-19 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Socialdepartementet om funktionshindersfrågor statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson 2. Justering av protokoll Prot. 2015/16:25 mejlas 18/4 3. Redogörelse

2016-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-12-03 kl. 08:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-12-03 08:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:10 mejlas 2/12 2. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: AR och KD

2015-12-03 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt Socialdepartementet Sociala delen inför Epsco 2. EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson Socialdepartementet Hälsodelen

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-28 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:15 mejlas 27/1 2. Bidrag för glasögon till barn och unga SoU4 Justering Prop. 2015/16:71 och motioner Föredragande: JLS 3. Kommissionens förslag

2016-01-28 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson Socialdepartementet EU-arbetet våren 2016, sociala frågor 2. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2016-01-21 kl. 08:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2016-01-21 08:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kommissionens förslag om veterinärmedicin- lagstiftning Överläggning Statsrådet Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll Prot. 2015/16:13 mejlas 20/1 3.

2016-01-21 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson Socialdepartementet EU-arbetet våren 2016, hälsofrågor 2. Justering av protokoll Prot. 2015/16:12 mejlas 18/1 3. Överlämnande

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-10 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-10 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:11 mejlas 9/12 2. Information från EU-nämndens kansli Kanslichef Margareta Hjorth informerar om EU-nämndens funktion och arbete 3. Kommissionens

2015-12-10 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-04-26 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:28 mejlas 25/4 2. Läkemedel för särskilda behov SoU15 Beredning Prop. 2015/16:143 Föredragande: CEP 3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2016-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-05-17 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Socialdepartementet om den nya ANDT-strategin statsrådet Gabriel Wikström 2. Information från Folkhälsomyndigheten angående pandemivaccinavtal et 3. Justering

2016-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-05-24 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:34 mejlas 23/5 2. Information från Utrikesdepartementet Allmän information om USA 3. Information om det amerikanska sjukvårdssystemet Jonas

2016-05-24 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-05-19 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Socialstyrelsen ang. medicinsk åldersbedömning 2. Information från den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve 3. Patientrörlighet

2016-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Torsdag 2016-06-09 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-06-09 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Utkast till rådets slutsatser om att stärka balansen i läkemedels- systemet i EU och dess medlemsstater.

2016-06-09 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-05-26 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Utredningen om högspecialiserad vård SOU 2015:98 Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Särskild utredare Måns Rosén 2. Justering av protokoll

2016-05-26 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid: 2016-06-16 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Sta tens institutionsstyrelse S iS Generaldirektör Kent Ehliasson. 2. Justering av protokoll Prot. 2015/16:37 mejlas 15/6 3. Uppföljning och utvärdering Beslut

2016-06-16 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från statssekreterare Karin Johansson. Två PM bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 oktober.

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från statssekreterare Ragnwi Marcelind. Aktuella EU-frågor inom socialutskottets beredningsområde hösten 2007 samt inkomna EU-dokument. PM innehållande

2007-10-23 11:00:00