Dokument & lagar (162 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU8 Justering Motioner Föredragande: MB 3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-11 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-11 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information och återrapportering om EU-arbetet Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet 2. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för

2016-02-11 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Beredskap för kris och krig FöU7 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: ML 3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-09 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-09 10:00 Plats: Förstakammarsalen RÖ 5-1:a ka.Offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar Nästa sammanträde Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 09.30

2016-02-09 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Statskontoret om rapporten Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Generaldirektör Ingvar Mattson Projektledare Katarina Johansson 2. Kl. 10.30 Information

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-02-04 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-02-04 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:17 mejlas 3/2 2. Socialtjänstfrågor SoU6 Beredning Motioner Föredragande: KD/CEP 3. Ensamkommande barn SoU18 Beredning Motioner Föredragande:

2016-02-04 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information om utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige Statsrådet Åsa Regnér Socialdepartementet Martin Valfridsson, nationell samordnare 2. Justering av protokoll

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet inför EU:s informella försvarsministermöte, m.m. Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Kl. 11.30 Uppföljning av skogsbranden i Västmanland och

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Försvarsmaktens inventering av skyddsobjekt Information Chefen för insatsledningen generallöjtnant Göran Mårtensson Chefen för insatsstabens genomförandeavdelning överste Patrik

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-28 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:15 mejlas 27/1 2. Bidrag för glasögon till barn och unga SoU4 Justering Prop. 2015/16:71 och motioner Föredragande: JLS 3. Kommissionens förslag

2016-01-28 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson Socialdepartementet EU-arbetet våren 2016, sociala frågor 2. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Beredning Skr. 2015/16:70 och motioner Föredragande: ML 3. EU-frågor 4.

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén 2. Justering av protokoll 3. EU-frågor 4. Anmälningar 5. Kanslimeddelanden 6. Övriga frågor 7. Nästa sammanträde Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 11.00

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2016-01-21 kl. 08:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2016-01-21 08:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kommissionens förslag om veterinärmedicin- lagstiftning Överläggning Statsrådet Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll Prot. 2015/16:13 mejlas 20/1 3.

2016-01-21 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson Socialdepartementet EU-arbetet våren 2016, hälsofrågor 2. Justering av protokoll Prot. 2015/16:12 mejlas 18/1 3. Överlämnande

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information om Hemvärnet Rikshemvärnschef Roland Ekenberg 2. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU8 Beredning Motioner Föredragande: MB 3. EU-frågor 4. Anmälningar

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-17 08:30 Plats: RÖ5-30 UU:s sessionssal 1. Svenskt stöd till Frankrike enligt artikel 42.7 fördraget om Europeiska unionen Information tillsammans med utrikesutskottet Utrikesminister Margot Wallström, Utrikesdepartementet

2015-12-17 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-10 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Statens haverikommission Generaldirektör Hans Ytterberg Stf generaldirektör Jonas Bäckstrand Avdelningschef Peter Swaffer 2. Kl. 10.30 Information om Utredningen

2015-12-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-10 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-10 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:11 mejlas 9/12 2. Information från EU-nämndens kansli Kanslichef Margareta Hjorth informerar om EU-nämndens funktion och arbete 3. Kommissionens

2015-12-10 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-08 kl. 12:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-08 12:45 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning Om krisen eller kriget kommer en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap

2015-12-08 12:45:00