Dokument & lagar (162 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-12-03 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-12-03 09:30 Plats: RÖ5-32 1. Inform ation om Kustbevakningens flyktinginsatser i Medelhavet Anders Kjaersgaard, överdirektör/stf generaldirektör Dan Thorell, chef för räddningstjänst- och sjöövervakningsavdelningen

2015-12-03 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-12-03 kl. 08:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-12-03 08:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:10 mejlas 2/12 2. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: AR och KD

2015-12-03 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt Socialdepartementet Sociala delen inför Epsco 2. EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson Socialdepartementet Hälsodelen

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MB, ML, KH 3. Anmälan till kammardebatt

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Onsdag 2015-11-25 kl. 11:15

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-25 11:15 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Socialstyrelsen, SKL och Folkhälsomyndigheten Företrädare från Socialstyrelsen, SKL och Folkhälsomyndigheten informerar om flyktingsituationen och legitimationer

2015-11-25 11:15:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-24 11:20 Plats: Försvarets radioanstalt, Lovön 1. Kanslimeddelanden 2. Information om Försvarets radioanstalts verksamhet Generaldirektör Dag Hartelius

2015-11-24 11:20:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-24 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Socialdepartementet Statsrådet Åsa Regnér och statssekreterare Pernilla Baralt informerar om ensamkommande flyktingbarn. 2. Justering av protokoll Prot. 2015/16:7

2015-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ5-32 punkt 1-7 RÖ5-30 punkt 8 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MB, ML,

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-19 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-19 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:6 mejlas 18/11 2. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SoU3 Justering Prop. 2014/15:127 och motioner Föredragande: JLS 3. Höjt tak

2015-11-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-12 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-12 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:5 mejlas 11/11 2. Anslagen inom Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande:

2015-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-12 08:00 Plats: RÖ5-32 1. Fördjupad information om nordisk och rysk försvarspolitik Kl. 08.00 SIPRI presenterar en översikt över utvecklingen av nationella försvarsutgifter med fokus på Nordeuropa och Östersjöregionen

2015-11-12 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Kl. 11.00 Myndighetsinformation av Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén 2. Kl. 11.30 Information av Säpo Generaldirektör Anders Thornberg Stabstjänstgörande Mats

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-05 09:45 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten FöU2 Justering Skr. 2014/15:142 Föredragande: ML 3. Anmälan till kammardebatt

2015-11-05 09:45:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:4 mejlas 2/11 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SoU2y Justering av yttrande till KU Föredragande: KD 3. Redovisning

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-22 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Arbetet med flyktingsituationen i Sverige Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Generaldirektör Helena Lindberg 2. Justering av protokoll 3. Förebygga,

2015-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-22 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:3 mejlas 21/10 2. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1y Justering av yttrande till FiU Prop. 2015/16:1

2015-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:2 mejlas 19/10 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg informerar om gransknings- rapporten Patientsäkerhet har staten

2015-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén ÖB Polad Ditte Egnell ÖB MA överste Niclas T Karlsson 2. Justering av protokoll 3. Förebygga, förhindra och

2015-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-10-13 11:00 Plats: RÖ5-32 Föredragningslista 1. Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Justering av protokoll 3 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten

2015-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-10-13 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-10-13 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:1 mejlas 12/10 2. Val av vice ordförande 3. Höständringsbudget Fråga om yttrande till finansutskottet. Prop. 2015/16:2 Föredragande: AR 4.

2015-10-13 10:30:00