Dokument & lagar (190 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Socialdepartementet Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås informerar om den kommande

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Information av Utbildningsdepartementet om arbetet

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-19 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden

2020-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-19 10:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 6 Försvar

2020-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen SoU6 Beredning Prop. 2020/21:38

2020-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-12 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-12 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. EU-information från Socialdepartementet Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, informerar om dagordningen för de

2020-11-12 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Torsdag 2020-11-12 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-12 10:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Kommissionens arbetsprogram 2021 FöU3y Fråga om yttrande

2020-11-12 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Onsdag 2020-11-11 kl. 16:30

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-11 16:30 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet

2020-11-11 16:30:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Tisdag 2020-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner SKR och Inspektionen för vård och omsorg IVO Företrädare för SKR och IVO informerar

2020-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Tisdag 2020-11-10 kl. 10:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-10 10:30 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. F råga om medgivande att delta på distans 2. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser

2020-11-10 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-05 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Inriktning för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform SoU2 Justering Prop. 2019/20:164 och

2020-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-11-05 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-05 09:45 Plats: Kl. 09.45 Lektionssal 1 punkt 19 Kl. 12.00 Förstakammarsalen punkt 1011 Kl. 16.15 Förstakammarsalen punkt 1213 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans under punkterna 28 2. Justering

2020-11-05 09:45:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Tisdag 2020-11-03 kl. 10:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-11-03 10:45 Plats: Skandiasalen Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans under punkterna 211 2. Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1y Fråga om yttrande till finansutskottet

2020-11-03 10:45:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lokal RÖ4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ5-32 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1y Fråga om yttrande till finansutskottet

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-20 11:00 Plats: Lektionssal 1 RV2 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet Statssekreterare Maja Fjaestad återrapporterar från informell videokonferens för EU:s

2020-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-20 11:00 Plats: RÖ4-50 SoU:s sessionssal Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Överläggning om EU:s civilskyddsmekanism Inrikesminister Mikael Damberg, Justitiedepartementet 3. Justering

2020-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-15 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR Företrädare för SKR informerar angående förslaget till utskottsinitiativ om

2020-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-15 10:00 Plats: RÖ5-37 f.d. BoU:s sessionssal Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. En effektivare kommunal räddningstjänst FöU3 Justering Prop. 2019/20:176 och motioner Föredragande: ML

2020-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Torsdag 2020-10-01 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-10-01 09:45 Plats: Skandiasalen Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans under punkterna 16 2. Justering av protokoll Protokoll 2020/21:3 3. En effektivare kommunal räddningstjänst FöU3 Fortsatt

2020-10-01 09:45:00