Dokument & lagar (5 633 träffar)

Motion 1967:1144 Andra kammaren - höst

4 Motioner i Andra kammaren, nr HHår 1967 Nr 1144 Av herr Hedin, i anledning av Kungl. Maj:ts skrivelse nr TVmed återkallelse i viss del av propositionen nr llfl med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 111 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom, m. m. samt av propositionen

1967-12-06

Motion 1967:1144 Andra kammaren - höst (pdf, 106 kB)

Motion 1967:1143 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 1HS år 1967 3 Nr 1143 Av herrar Wedén och Hedlund, i anledning av Kungl. Maj:ts skrivelse nr 17med återkallelse i viss del av propositionen nr 11 med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 1juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom, m. m. samt av propositionen

1967-12-06

Motion 1967:1143 Andra kammaren - höst (pdf, 124 kB)