Dokument & lagar (2 496 träffar)

Statens offentliga utredningar 2020:23

sou 2020 23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret underlag till försvarspolitisk inriktning Delbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Stockholm 2020 SOU 2020:23 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2020-04-02

Statens offentliga utredningar 2020:23 (pdf, 2168 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:20

sou 2020 20 Skatt på modet för att få bort skadliga kemikalier Betänkande av Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor Stockholm 2020 SOU 2020:20 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-04-01

Statens offentliga utredningar 2020:20 (pdf, 6718 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:17

Grönt sparande Betänkande av Utredningen om grönt sparande Stockholm 2020 SOU 2020:17 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2020-04-01

Statens offentliga utredningar 2020:17 (pdf, 2103 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:16

sou 2020 16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Betänkande av Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Stockholm 2020 SOU 2020:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-04-01

Statens offentliga utredningar 2020:16 (pdf, 5406 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:18

Framtidens järnvägsunderhåll Betänkande av Utredningen om Framtidens järnvägsunderhåll Stockholm 2020 SOU 2020:18 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-03-31

Statens offentliga utredningar 2020:18 (pdf, 2141 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:14

sou 2020 14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst Betänkande av Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen Stockholm 2020 SOU 2020:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-03-11

Statens offentliga utredningar 2020:14 (pdf, 4953 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:12

sou 2020 12 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag Betänkande av Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag Stockholm 2020 SOU 2020:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-03-09

Statens offentliga utredningar 2020:12 (pdf, 2825 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:11

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar Delbetänkande av Direktinvesteringsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:11 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-03-09

Statens offentliga utredningar 2020:11 (pdf, 1548 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:13

sou 2020 13 Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar Betänkande av EU-straffstadgandeutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:13 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-03-05

Statens offentliga utredningar 2020:13 (pdf, 1596 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:10

sou 2020 10 Stärkt lokalt åtgärdsarbete att nå målet Ingen övergödning Betänkande av Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete Stockholm 2020 SOU 2020:10 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-02-28

Statens offentliga utredningar 2020:10 (pdf, 3019 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:9

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020 Steg för steg Var står vi Vart går vi Rapport av Kärnavfallsrådet Stockholm 2020 SOU 2020:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-02-21

Statens offentliga utredningar 2020:9 (pdf, 1420 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:8

sou 2020 8 Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget Slutbetänkande av Kommunutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:8 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-02-19

Statens offentliga utredningar 2020:8 (pdf, 7691 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:7

sou 2020 7 Brott mot djur Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem Betänkande av Utredningen om sanktioner vid brott mot djur Stockholm 2020 SOU 2020:7 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-02-11

Statens offentliga utredningar 2020:7 (pdf, 3146 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:6

sou 2020 6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering Delbetänkande av Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Stockholm 2020 SOU 2020:6 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-01-31

Statens offentliga utredningar 2020:6 (pdf, 2786 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:5

sou 2020 5 Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget Delbetänkande av Rut-utredningen Stockholm 2020 SOU 2020:5 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-01-31

Statens offentliga utredningar 2020:5 (pdf, 2654 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:4

Vägen till en klimatpositiv framtid Vägen till en klimatpositiv framtid Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:4 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-01-29

Statens offentliga utredningar 2020:4 (pdf, 8239 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:3

sou 2020 3 Hållbar slamhantering Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam Stockholm 2020 SOU 2020:3 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-01-17

Statens offentliga utredningar 2020:3 (pdf, 7468 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:2

Skärpta regler om utländska månggiften Betänkande av Utredningen om strängare regler om utländska månggiften Stockholm 2020 SOU 2020:2 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-01-15

Statens offentliga utredningar 2020:2 (pdf, 1610 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:1

sou 2020 1 Översyn av yrket personlig assistent ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor Betänkande av Utredningen om översyn av yrket personlig assistent Stockholm 2020 SOU 2020:1 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-01-15

Statens offentliga utredningar 2020:1 (pdf, 2448 kB)