Dokument & lagar (14 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:43 EU-nämndens sammanträde 2011-07-07

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-07-07 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansmarknadsminister Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 20 juni Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:38 EU-nämndens sammanträde 2011-06-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-15 kl. 14:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning Statssekreteraren Bettina Kashefi Återrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:34 EU-nämndens sammanträde 2011-05-27

EU-nämnden Utskick 2 2010/11:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-05-27 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:33 EU-nämndens sammanträde 2011-05-20

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-05-20 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Birgitta Olsson Återrapport från möte i rådet den 13 april Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:30 EU-nämndens sammanträde 2011-04-08

EU-nämnden Utskick 2 2010/11:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-04-08 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Allmänna frågor Från Statsrådsberedningen: Draft Council Conclusions on the European Union Strategy for the Danube Region 8388/11dp. 5 Till p. 2 Utrikes frågor Från Utrikesdepartementet:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:27 EU-nämndens sammanträde 2011-03-18

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-03-18 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Finansminister Anders Borg Statsrådet Birgitta Olsson Återrapport från möte i rådet den 21 februari Information och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:26 EU-nämndens sammanträde 2011-03-11

EU-nämnden Utskick 2 2010/11:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-03-11 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Ekofin Från Finansdepartementet: Regulating financial services for sustainable growth A progress report February 2011dp. 9 Till p. 2 Jordbruk och fiske Från Landsbygdsdepartementet:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:25 EU-nämndens sammanträde 2011-03-10

EU-nämnden Utskick 2 2010/11:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-03-10 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Europeiska rådet Från Statsrådsberedningen: A partnership for democracy and shared prosperity with the southern mediterranean, COM2011 200


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:24 EU-nämndens sammanträde 2011-03-04

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-03-04 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Konkurrenskraft industri Närings- och energiminister Maud Olofsson Återrapport från möte i rådet den 10 december Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:22 EU-nämndens sammanträde 2011-02-18

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-02-18 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Statsrådet Anna-Karin Hatt Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:14 EU-nämndens sammanträde 2010-12-10

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:14 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-12-10 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Birgitta Ohlsson Statsrådet Anna-Karin Hatt dp. 7 Återrapport från möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:11 EU-nämndens sammanträde 2010-11-26

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-11-26 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 26 oktober Information och samråd inför möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:3 EU-nämndens sammanträde 2010-10-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:3 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-10-15 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Närvaro Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:1 EU-nämndens sammanträde 2010-10-08

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2010/11:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-10-08 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Konkurrenskraft inre marknad och industri Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från möte i rådet den 25-26 maj Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information