Dokument & lagar (96 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:23 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-03-12 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information om utskottets planering våren 2015 Föredragande: JF 3. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande: JS 4. Anmälan av inkomna skrivelser

2015-03-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-03-05 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel NU8 Justering Skr. 2014/15:12 och motion Föredragande: CR 3. Näringspolitik NU10

2015-03-05 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-02-19 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information a inför konkurrenskraftsrådet

2015-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-02-17 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och kommunikationschef Ola Billger, Konkurrensverket, lämnar information om verksamheten.

2015-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-12 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Regional tillväxtpolitik NU7 Justering Motioner Föredragande: CR 3. Energipolitik NU9 Justering Motioner Föredragande: RB 4. Information från Energimarknadsinspektionen

2015-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram för 2015 NU2y Justering Föredragande: JS 3. Regional tillväxtpolitik NU7 Beredning Motioner Föredragande: CR 4. Kanslimeddelanden

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-01-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-01-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Almi Företagspartner AB Verkställande direktör Göran Lundwall, vice verkställande direktör Anna Hallberg och kommunikationsdirektör Lars

2015-01-22 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-01-20 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2015 Föredragande: JS 2. Mottagande och överlämnande av motionsyrkanden Föredragande: JF 3. Inbjudningar

2015-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Fredag 2014-12-19 kl. 08:50

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-19 08:50 Plats: RÖ 4-27 1. Val av vice ordförande omedelbar justering 2. Ev. övriga frågor 3. Bemyndigande att justera dagens protokoll 4. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 januari

2014-12-19 08:50:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-11 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2014-12-11 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: LS 3. Anmälan till kammardebatt Bet. 2014/15:NU1 Utgiftsområde

2014-12-11 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Tjänstemän från Näringsdepartementet lämnar information med anledning av vissa i utskottet aktuella förslag inom

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-04 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Miljödepartementet Statssekreterare Nils Vikmång med medarbetare från Miljödepartementet lämnar information inför möte med rådet för

2014-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Energimyndigheten Generaldirektör Erik Brandsma lämnar information om verksamheten. 3. Information från Vinnova kl. 11.40 Generaldirektör

2014-12-02 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-11-27 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Vattenfall AB kl. 10.0011.30 Verkställande direktör Magnus Hall, vice verkställande direktör och finanschef Ingrid Bonde, chef Public Regulatory Affairs Oskar

2014-11-27 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström med medarbetare från Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet lämnar information

2014-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-20 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Tillväxtverket Generaldirektör Gunilla Nordlöf och planeringschef Aslög Odmark lämnar information om verksamheten. 3. Yttrande till konstitutionsutskottet

2014-11-20 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare lämnar information om granskningsrapporten Förvaltningen av regionala projektmedel

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-13 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Näringsdepartementet Närings- och innovationsminister Mikael Damberg med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet för utrikes

2014-11-13 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Torsdag 2014-11-06 kl. 10:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-06 10:15 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande: JS 3. Anmälan av förteckning över statsråd, statssekreterare med flera inom utskottets beredningsområde Föredragande:

2014-11-06 10:15:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-10-21 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statsrådet Ibrahim Baylan om kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030. 3. Kanslimeddelanden

2014-10-21 11:00:00