Dokument & lagar (192 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:30 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30 Datum och tid: 2015-03-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Författningsfrågor KU14 Fortsatt beredning Föredragande: ACB 4. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet

2015-03-19 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-03-17 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Jernkontoret och Svemin Verkställande direktör Bo-Erik Pers samt forskningschef och senior rådgivare Eva Blixt, Jernkontoret och verkställande

2015-03-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:29 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29 Datum och tid: 2015-03-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Val av riksrevisorer Beslut Föredragande: KD 5. Utseende av riksrevisor med administrativt ansvar Beslut Föredragande:

2015-03-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:23 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-03-12 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information om utskottets planering våren 2015 Föredragande: JF 3. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande: JS 4. Anmälan av inkomna skrivelser

2015-03-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:28 Torsdag 2015-03-12 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28 Datum och tid: 2015-03-12 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val till Riksdagens särskilda nämnd Beslut Föredragande: PN 4. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet

2015-03-12 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:27 Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27 Datum och tid: 2015-03-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Offentlighet, sekretess och integritet KU15 Beredning Föredragande: JJ 5. Författningsfrågor KU14 Beredning Föredragande:

2015-03-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-03-05 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel NU8 Justering Skr. 2014/15:12 och motion Föredragande: CR 3. Näringspolitik NU10

2015-03-05 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26 Datum och tid: 2015-03-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Allmänna uppgiftsskyddsförordningen Överläggning Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid Justitiedepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Granskning

2015-03-05 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om säkerhetrutiner Företrädare från säkerhetsenheten och Säpo 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Allmänna helgdagar m.m. KU8 Justering

2015-03-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-02-19 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information a inför konkurrenskraftsrådet

2015-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-02-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Justering Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Förslag 4. Se särskild

2015-02-19 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-02-17 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och kommunikationschef Ola Billger, Konkurrensverket, lämnar information om verksamheten.

2015-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-02-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information i aktuella EU-frågor Företrädare från Kulturdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Allmänna helgdagar m.m. KU8 Fortsatt

2015-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-12 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Regional tillväxtpolitik NU7 Justering Motioner Föredragande: CR 3. Energipolitik NU9 Justering Motioner Föredragande: RB 4. Information från Energimarknadsinspektionen

2015-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-02-12 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-02-12 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Fortsatt beredning Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor

2015-02-12 08:00:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information i aktuella EU-frågor Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid Justitiedepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Allmänna

2015-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-02-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-02-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Fortsatt beredning Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor

2015-02-05 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-01-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-01-29 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val av JO 4. EU-bevakning 5. Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar, framst. 2014/15:RS1 Föredragande: JJ 6. Hearing

2015-01-29 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram för 2015 NU2y Justering Föredragande: JS 3. Regional tillväxtpolitik NU7 Beredning Motioner Föredragande: CR 4. Kanslimeddelanden

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-01-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-01-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Almi Företagspartner AB Verkställande direktör Göran Lundwall, vice verkställande direktör Anna Hallberg och kommunikationsdirektör Lars

2015-01-22 10:00:00