Dokument & lagar (163 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 1 och

2008-11-27 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9.00 Vetenskapsakademien om forskningspolitiska propositionen 2. Kl. 9.30 Ingenjörsvetenskapsakademien om forskningspolitiska propositionen 3. Justering

2008-11-27 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av skrivelse 2007/08:120 med 2008 års redogörelse för företag med statligt ägande samt Riksrevisionens styrelses redogörelse

2008-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:1 utgiftsområde 21 Energi jämte motioner. RB 3. kl. 09.35 Ordförande Peter

2008-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Presentation av Svenska Unescorådet Görel Thurdin m.fl.2. Kl. 09.30 Presentation av rapport om nationella minoriteter i det svenska utbildningssystemet

2008-11-20 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:73 om överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit

2008-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 17:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:73 om överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt

2008-11-13 17:00:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Kriminalinspektörerna Per-Arne Olsson och Pia Westerlund, Säkerhetspolisen SÄPOlämnar information om underrättelsehotande verksamhet.

2008-11-13 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av utlåtande över grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. SG 3. kl. 11.05 Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling av utlåtande över grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. SG 3. Inbjudan till näringsutskottet att delta i en arbetsmiddag

2008-10-30 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Öppen utfrågning om kvalitet i högskoleutbildningen Bilagor Program på papper i basen Deltagarlista på papper i

2008-10-30 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU:s förslag om gemensamma forskningsprogram och europeisk infrastruktur: överläggning med statssekreterare Peter Honeth 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:9 om ändring i lagen om elcertifikat jämte motioner. JF 3. Justering av yttrande

2008-10-28 10:45:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:2 med förslag om tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008. UR 3.

2008-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2008-10-23 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av redog. 2007/08:RRS26 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående fem stiftelsers kapitalförvaltning

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling inför utlåtande av grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. SG 3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Departementsrådet Christine Lager och departementssekreterarna Elisabeth Bill och Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet, lämnar

2008-10-16 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Presentation av rapport från Vetenskapsakademien om universiteten och forskningen Jan S Nilsson, Olle Edqvist och Gunnar Öquist 2. Justering av protokoll 3.

2008-10-16 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor inom skolområdet: företrädare för Utbildningsdepartementets politiska ledning 2. Anmälningar 3. Frågan om yttrande till finansutskottet

2008-10-14 11:00:00