Dokument & lagar (97 träffar)

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR16

Offentliga utfrågning om ett handelsavtal mellan EU och USA TTIP ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-27-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 2014/15:RFR16 Förord Näringsutskottet och utrikesutskottet kallade den 23 april 2015 till en öppen utfrågning i riksdagen om ett handelsavtal mellan EU och USA TTIPTill utfrågningen

2015-07-31

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR16 (pdf, 895 kB)

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström med medarbetare från Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet lämnar information

2014-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare lämnar information om granskningsrapporten Förvaltningen av regionala projektmedel

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-13 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Näringsdepartementet Närings- och innovationsminister Mikael Damberg med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet för utrikes

2014-11-13 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Torsdag 2014-11-06 kl. 10:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-06 10:15 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande: JS 3. Anmälan av förteckning över statsråd, statssekreterare med flera inom utskottets beredningsområde Föredragande:

2014-11-06 10:15:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-10-21 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statsrådet Ibrahim Baylan om kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030. 3. Kanslimeddelanden

2014-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:3 Torsdag 2014-10-16 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-16 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Granskning av vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU NU5 Justering KOM2014 449 Föredragande: FJ 3. Anmälan till kammardebatt om

2014-10-16 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25 Datum och tid: 2015-03-19 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Mineralpolitik NU14 Justering Motioner Föredragande: RB 3. Information från Kommerskollegium Generaldirektör Anna Stellinger, chef för enheten för

2015-03-19 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-03-17 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Jernkontoret och Svemin Verkställande direktör Bo-Erik Pers samt forskningschef och senior rådgivare Eva Blixt, Jernkontoret och verkställande

2015-03-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-03-05 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel NU8 Justering Skr. 2014/15:12 och motion Föredragande: CR 3. Näringspolitik NU10

2015-03-05 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-02-19 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information a inför konkurrenskraftsrådet

2015-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:NU201504091000 Torsdag 2015-04-09 kl. 10:00

Planerat sammanträde Näringsutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-04-09 kl. 10:00 Plats: RÖ4-

2015-04-09 10:00:00

Utskottsmöte 2014:NU201410071130 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Planerat sammanträde Näringsutskottet Datum och tid: Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30 Plats: RÖ4-

2014-10-07 11:30:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-02-17 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och kommunikationschef Ola Billger, Konkurrensverket, lämnar information om verksamheten.

2015-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-10-09 kl. 09:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-09 09:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Granskning av vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU NU5 Beredning KOM2014 449 Föredragande: FJ 3. Granskning av grönbok om en

2014-10-09 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-12 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Regional tillväxtpolitik NU7 Justering Motioner Föredragande: CR 3. Energipolitik NU9 Justering Motioner Föredragande: RB 4. Information från Energimarknadsinspektionen

2015-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram för 2015 NU2y Justering Föredragande: JS 3. Regional tillväxtpolitik NU7 Beredning Motioner Föredragande: CR 4. Kanslimeddelanden

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-01-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-01-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Almi Företagspartner AB Verkställande direktör Göran Lundwall, vice verkställande direktör Anna Hallberg och kommunikationsdirektör Lars

2015-01-22 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-01-20 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2015 Föredragande: JS 2. Mottagande och överlämnande av motionsyrkanden Föredragande: JF 3. Inbjudningar

2015-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Fredag 2014-12-19 kl. 08:50

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-19 08:50 Plats: RÖ 4-27 1. Val av vice ordförande omedelbar justering 2. Ev. övriga frågor 3. Bemyndigande att justera dagens protokoll 4. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 januari

2014-12-19 08:50:00