Dokument & lagar (3 481 träffar)

Interpellation 2005/06:97 av Sellén, Birgitta (c)

den 8 november Interpellation 2005/06:97 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ylva Johansson s Synnedsättning så kallat tunnelseende En del människor drabbas av en synnedsättning, som i dagligt tal kallas tunnelseende. Det är egentligen en sjukdom som heter retinitis pigmentosa RP och det är ett samlingsnamn för

Inlämnad: 2005-11-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:96 av Narti, Ana Maria (fp)

den 8 november Interpellation 2005/06:96 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Barbro Holmberg s De politiska flyktingarnas rättigheter En iransk journalist avslöjar via en svensk närradiostation ett mord begånget i ett iranskt fängelse. Trots den stora internationella uppmärksamhet fallet väcker får journalisten

Inlämnad: 2005-11-08 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2005/06:121 av Åström, Alice (v)

den 18 november Interpellation 2005/06:121 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s USA-alliansens brott mot internationella konventioner och mänskliga rättigheter i Irak USA-alliansens angrepp på Irak var ett uppenbart folkrättsbrott. Detta brott har USA försökt rättfärdiga med att diktatorn Saddam

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:95 av Danielsson, Staffan (c)

den 7 november Interpellation 2005/06:95 av Staffan Danielsson c till statsrådet Ulrica Messing s Krav för bilsläpvagn Om man i dag vill dra till exempel ett hästsläp efter sin bil efter att ha tagit vanligt B-körkort går det bra med både en och två hästar i om man har en tillräckligt liten bil som väger mindre

Inlämnad: 2005-11-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:94 av Wahlgren, Marie (fp)

den 7 november Interpellation 2005/06:94 av Marie Wahlgren fp till justitieminister Thomas Bodström s Uppklaring av miljöbrott För ett tag sedan slog åtta kommuner larm om att de inte längre tycker att det är någon idé att anmäla miljöbrott eftersom detta inte leder till åtal. Kommunerna skriver: Antingen får regeringen

Inlämnad: 2005-11-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:93 av Lundström, Nina (fp)

den 7 november Interpellation 2005/06:93 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Planprocessen och byggandet Det är av stort värde att en planprocess sker så öppet som möjligt så att alla som känner sig berörda får delta med sina synpunkter. Vissa positiva förändringar har gjorts för att

Inlämnad: 2005-11-07 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:92 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 november Interpellation 2005/06:92 av Chatrine Pålsson kd till statsminister Göran Persson s Inkapslingsanläggning i Oskarshamn Statsministerns uttalande om slutförvaringen av svenskt kärnbränsle som en omodern metod har skapat oro och förvirring i Oskarshamn. Inom kort är det tänkt att SKB ska ansöka om tillstånd

Inlämnad: 2005-11-07 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:120 av Åström, Alice (v)

den 18 november Interpellation 2005/06:120 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Den politiska utvecklingen inför det kommande valet i Bolivia Bolivia är Latinamerikas fattigaste land. Det styrdes under 1970- och 1980-talen av militärdiktaturer. Den mest framträdande av dem var general Banzer,

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:413 av Attefall, Stefan (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:413 av Stefan Attefall kd till statsminister Göran Persson s Förtroendet för Regeringskansliet I en demokrati är det viktigt att det finns ett förtroende inte enbart för valda politiker utan även för statliga och kommunala tjänstemän. Detta förtroende har sin grund i tillämpningen

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2005/06:410 av Hamilton, Carl B (fp)

den 17 maj Interpellation 2005/06:410 av Carl B Hamilton fp till utrikesminister Jan Eliasson s Svenska beslut om inresevisum för Hamasministrar En av de mest omdebatterade frågorna sedan början av maj månad har varit regeringens beslut att bevilja visum till en medlem av Hamasregeringen i Palestina. Jag har själv

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Interpellation 2005/06:299 av Davidson, Inger (kd)

den 14 mars Interpellation 2005/06:299 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren s Stimulans till öppen förskola Enligt Skolverkets rapport 269:2005, Öppen förskolas utveckling är nedläggningen av den öppna förskolan större än vad som motsvaras av att målgruppen minskat. Målgruppen har minskat genom

Inlämnad: 2006-03-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:298 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 14 mars Interpellation 2005/06:298 av Lena Adelsohn Liljeroth m till justitieminister Thomas Bodström s Polisens inställning till att bekämpa klotter Skadegörelse i form av klotter är ett större samhälls- och individproblem än många verkar förstå. För de flesta medborgare räcker det med att konstatera att skadegörelsen

Inlämnad: 2006-03-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:297 av Astudillo, Luciano (s)

den 10 mars Interpellation 2005/06:297 av Luciano Astudillo s till justitieminister Thomas Bodström s Vapenamnesti Sverige genomförde år 1993 en vapenamnesti. Under tre månader lämnades 17 000 oregistrerade skjutvapen och 15 ton ammunition in till polisen. Genom amnestin minskade antalet illegala vapen i Sverige

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:296 av Olsson, Rolf (v)

den 10 mars Interpellation 2005/06:296 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Våldtäkt mot barn Våren 2005 beslöts om en förbättrad sexualbrottslagstiftning på många viktiga punkter efter förhandlingar, en proposition som byggde på samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:295 av Einarsson, Mats (v)

den 8 mars Interpellation 2005/06:295 av Mats Einarsson v till statsrådet Jens Orback s Analys av lagstiftningen ur ett könsmaktsperspektiv Fredagen den 3 mars 2006 lanserades Umeåuppropet som vill få stopp på kvinnors vardagsrädsla. Det kräver kvinnors rätt till kroppslig integritet och makt över sina liv. Uppropet

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:293 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 8 mars Interpellation 2005/06:293 av Camilla Sköld Jansson v till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Kvinnors rädsla i det offentliga rummet Samhällsplanering förväntas vara till lika stor nytta för kvinnor som för män. Utgångspunkten i planeringen av det offentliga rummet är att det är till för alla. Men

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:472 av Fridolin, Gustav (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:472 av Gustav Fridolin mp till utrikesminister Jan Eliasson s De avvisade egyptierna Sveriges regering sätter respekten för folkrätten och de mänskliga rättigheterna i det främsta rummet. För ett litet land som Sverige är respekten för internationella normer en förutsättning för

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2005/06:464 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 22 maj Interpellation 2005/06:464 av Ingemar Vänerlöv kd till justitieminister Thomas Bodström s Hotade vittnen Hot mot vittnen blir tyvärr ett allt vanligare och större problem. Hotade vittnen skräms till tystnad och domstolarna går därmed miste om viktiga vittnesmål som skulle kunna bidra till att klara upp

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:456 av Ångström, Lars (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:456 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Utförda dykningar på Estonia år 1994 andra än haverikommissionens egna Omedelbart efter Estonias förlisning den 28 september 1994 vidtogs olika aktiviteter vid Estonias vrak som inte skedde under ledning av haverikommissionen.

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:442 av Bager, Erling (fp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:442 av Erling Bager fp till utrikesminister Jan Eliasson s Återlämnande av den svenska kyrkan i S:t Petersburg Det har funnits en svensk kyrka i S:t Petersburg ända sedan staden grundades i början av 1700-talet. Den första träkyrkan uppfördes 1733. Den nuvarande stenkyrkan färdigställdes

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Jan Eliasson (S)