Dokument & lagar (162 träffar)

utskottsdokument 2005/06:VTN83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Torsdagen den 2 februari 2006 TID 9.20 9.50 10.00 10.20 10.25 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien Utskottet behandlade granskningsärende 2004/05:5 Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien.

2006-02-02

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av motioner om företagsinteckningens förmånsrätt väckta under den allmänna allmänna motionstiden 2005/06: L208 av Hans

2006-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU15 Författningsfrågor föredr. LS justering 4. KU16 Säkerhetsskydd m.m. föredr. GL justering 5. KU25 Regional

2006-01-31 11:00:00

utskottsdokument 2005/06:TRL83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Tisdagen den 31 januari 2006 TID 11.35 12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 24 och 26 januari justerades. 2 Granskningsanmälningar Kanslichefen anmäler att följande granskningsanmälningar inkommit: Regeringens

2006-01-31

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av propositionen 2005/06:28 om elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivnings- ärenden, m.m. samt den

2006-01-26 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU15 Idrottsfrågor särskild ordning Skrivningsförslag bifogas Handläggare:

2006-01-26 09:30:00

utskottsdokument 2005/06:VTN13SG

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Torsdagen den 26 januari 2006 TID 09.00 11.15 11.30 11.50 11.55 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av generaldirektör Ann-Louise Eksborg Generaldirektör Ann-Louise Eksborg frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av

2006-01-26

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU16 Säkerhetsskydd m.m. föredr. GL fortsatt beredning 4. KU15 Författningsfrågor föredr. LS fortsatt beredning

2006-01-24 11:00:00

utskottsdokument 2005/06:BZT13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Tisdagen den 24 januari 2006 TID 11.30 11.45 12.05 13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Bordläggning av protokoll Protokoll från sammanträdena den 17 och 19 januari bordlades. 2 Anmälningar Utskottet beslutar att sammanträda onsdag den 19 april 2006 kl.

2006-01-24

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. den 19 januari 6 april 2006 Föredragande: Lars Haglind

2006-01-19 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utredare Johan Wockelberg Hedlund från Riksdagens utredningstjänst presenterar sin uppföljningsrapport om pris- och löneomräkningen

2006-01-19 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Uppföljning och utvärdering: Riksdagens tillkännagivanden föredr. ÅM 3. Granskning av regeringen 4. Övriga ärenden Bilagor p. 2 Sammanfattning

2006-01-19 09:00:00

utskottsdokument 2005/06:JHB13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Torsdagen den 19 januari 2006 TID 9.15-10.35 10.40-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Planering inför vårens granskningsutfrågningar Kanslichefen presenterade tidplanen för vårens granskning. 2 Utlämnande av allmän handling Det bordlagda ärendet om utlämnande

2006-01-19

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU22 Ändringar i sekretesslagen föredr. ML beredning och justering 4. KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor,

2006-01-17 11:00:00

utskottsdokument 2005/06:NLF13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM Tisdagen den 17 januari 2006 TID 12.00-12.35 12.50-13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 december 2005 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen föredrog ett ärende om utlämnande av allmän handling, Kort

2006-01-17

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU16 Säkerhetsskydd m.m. föredr. GL Fråga om lagrådsremiss 4. Granskning av regeringen 5. Övriga ärenden Bilagor 1. Protokoll 2. EU-lista 3. Framställning 2005/06:RS1 4. Se särskild

2005-12-13 11:00:00

utskottsdokument 2005/06:QOI13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM Tisdagen den 13 december 2005 TID 11.20 12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena torsdagen den 1 december och fredagen den 9 december 2005 justerades. 2 Inkomna granskningsanmälningar Biträdande kanslichefen

2005-12-13

utskottsdokument 2005/06:AYS13SH

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM Fredagen den 9 december 2005 TID 08.00-09.40 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträde under pågående kammarsammanträde Utskottet beslutade enhälligt, med hänvisning till riksdagsordningen 4.12.2, att fortsätta sammanträda under pågående överläggningar

2005-12-09

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:37 om EU:s insolvensreglering jämte motion samt justering av förslag till utskottets betänkande

2005-12-01 09:30:00

utskottsdokument 2005/06:KICKWRF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM Torsdagen den 1 december 2005 TID 09.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena torsdagen den 24 november och tisdagen den 29 november justerades. 2 Sista inlämningsdag för granskningsanmälningar

2005-12-01