Dokument & lagar (70 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:9 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-20 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ramar för utgiftsområdena 8, 10-12 och beräkning av inkomsterna socialavgifter SfU2y Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: JIL,

2014-11-20 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:8 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll Protokoll nr 7 2. Information Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare, Migrationsverket 3 Kanslimeddelanden 4 Övriga frågor 5 Nästa sammanträde Torsdagen den 20 november 2014 kl. 10.30

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-13 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet SfU5 Justering Prop. 2013/14:248 och motioner Föredragande: SPS 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2014-11-13 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-11 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Information Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Socialdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet SfU5 Fortsatt

2014-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Torsdag 2014-11-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-06 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet SfU5 Beredning Prop. 2013/14:248 och motioner Föredragande: SPS 3. Kl. 10.45 Information

2014-11-06 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-10-23 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-10-23 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerar om inspektionens rapporter 2014:8 Tjugo år av socialförsäkringsnämnder 2014:12

2014-10-23 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:3 Torsdag 2014-10-16 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-16 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter 2014:13 Förnyad utredning

2014-10-16 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-03-12 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga SfU10 Justering Prop. 2014/15:50 och motioner Förslag till betänkande 2014/15:SfU10 Föredragande: MP 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2015-03-12 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-03-10 11:00 Plats: Skandiasalen N3-04 1. Medgivande att närvara 2. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen PSFU Information gemensamt med arbetsmarknadsutskottet Kommitténs ordförande Gunnar Axén 3. Nästa sammanträde Torsdagen den 12 mars 2015 kl. 10.30

2015-03-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014:SfU201409181300 Torsdag 2014-09-18 kl. 13:00

Planerat sammanträde Socialförsäkringsutskottet Datum och tid: Torsdag 2014-09-18 kl. 13:00 Plats: RÖ4-

2014-09-18 13:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-03-05 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-03-05 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Återrapportering Statsrådet Morgan Johansson, Justitiedepartementet 3. EU-frågor Information

2015-03-05 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-19 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga SfU10 Beredning Prop. 2014/15:50 och motioner Sammanställning Föredragande: MP 3. Migration

2015-02-19 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program SfU6 Justering Prop. 2014/15:21 och motion Förslag till betänkande 2014/15:SfU6

2015-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-01-29 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-01-29 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program SfU6 Beredning Prop. 2014/15:21 Motion 2014/15:3027 Sammanställning Föredragande:

2015-01-29 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2015-01-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-01-22 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Inspektionen för socialförsäkringen Information om inspektionens rapporter 2014:25 Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning En uppföljning 2014:26 Val av

2015-01-22 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Fredag 2014-12-19 kl. 08:45

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-19 08:45 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Val av vice ordförande 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Ev. torsdagen den 22 januari 2015 kl. 10.30.

2014-12-19 08:45:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-11 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2014-12-11 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Inspektionen för socialförsäkringen Information om inspektionens rapporter 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer 2014:21 Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång

2014-12-11 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning SfU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-04 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning SfU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner

2014-12-04 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:11 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-11-27 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, sociala frågor Epsco Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3. EU-frågor Information

2014-11-27 10:30:00

Paginering