Dokument & lagar (3 189 träffar)

Motion 1968:1313 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1313 år 1968 1 Nr 1313 Av herr Dahlgren m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 166, angående domartjänster vid vissa underrätter. Lika lydande med motion nr 1037 i Första kammaren I Kungl. Maj:ts proposition nr 166 framläggs förslag om ändringar i domarorganisationen vid vissa

1968-12-03

Motion 1968:1313 Andra kammaren - höst (pdf, 183 kB)

Motion 1968:1037 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1037 år 1968 Nr 1037 Av herr Petersson, Bertil, m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts pro position nr 166, angående domartjänster vid vissa un derrätter. Lika lydande med motion nr 1313 i Andra kammaren Stockholm den 3 december 1968 Bertil Petersson s Ivan Svanström ep Lars Schött In Bihang till riksdagens protokoll 1968. 3 samt. Nr 1037 Alfa Boktryckeri AB, Sthlm

1968-12-03

Motion 1968:1037 Första kammaren - höst (pdf, 116 kB)

Motion 1968:1312 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1312 år 1968 19 Nr 1312 Av herr Ringa by och fröken Ljungberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 158, med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 30 april 1954 nr 193m. ra. Lika lydande med motion nr 1036 i Första kammaren Stockholm den 26 november 1968 Per-Eric Ringaby h Blenda Ljungberg h

1968-11-26

Motion 1968:1312 Andra kammaren - höst (pdf, 108 kB)

Motion 1968:1311 Andra kammaren - höst

14 Motion i Andra kammaren, nr 1311 år 1968 Nr 1311 Av fru Sjövall in. fl.i anledning av styrelsens för riksdagens förvaltningskontor framställning angående ändring i stadgan den 21 februari 1941 nr 98 om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande. Lika lydande med motion nr 1034 i Första kammaren Genom förvaltningskontorets

1968-11-26

Motion 1968:1311 Andra kammaren - höst (pdf, 328 kB)

Motion 1968:1310 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1310 år 1968 13 Nr 1310 Av herr Sjöholm, i anledning av styrelsens för riksdagens förvaltningskontor framställning angående ändring i stadgan den 21 februari 1941 nr 98 om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande. De argument som åberopas till stöd för förvaltningskontorets förslag

1968-11-26

Motion 1968:1310 Andra kammaren - höst (pdf, 114 kB)

Motion 1968:1309 Andra kammaren - höst

12 Motion i Andra kammaren, nr 1309 år 1968 Nr 1309 Av herrar Johansson i Skärstad och Eriksson i Bäckmora, i anledning av styrelsens för riksdagens förvaltningskontor framställning angående ändring i stadgan den 21 februari 1941 nr 98 om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande. Lika lydande med motion

1968-11-26

Motion 1968:1309 Andra kammaren - höst (pdf, 100 kB)

Motion 1968:1308 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1308 år 1968 11 Nr 1308 Av herrar Gustavsson i Alvesta och Jonasson, i anledning av styrelsens för riksdagens förvaltningskontor framställning angående ändring i stadgan den 21 februari 1941 nr 98 om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande. I riksdagens förvaltningskontors skrivelse

1968-11-26

Motion 1968:1308 Andra kammaren - höst (pdf, 119 kB)

Motion 1968:1307 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1307 år 1968 7 Nr 1307 Av herrar Ståhl och Ohlin, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 169, angående godkännande av ett konsortialavtal mellan staten och ASEA om samarbete på atomkraftområdet, m. in. Lika lydande med motion nr 1033 i Första kammaren I proposition nr 169 hemställer

1968-11-26

Motion 1968:1307 Andra kammaren - höst (pdf, 273 kB)

Motion 1968:1306 Andra kammaren - höst

6 Motion i Andra, kammaren, nr 1306 år 1968 Nr 1306 Av herr Ståhl, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 165, angående bestridande av kostnader för ett nyinrättat statsdepartement, in. m. Lika lydande med motion nr 1031 i Första kammaren Stockholm den 26 november 1968 Manne Ståhl fp

1968-11-26

Motion 1968:1306 Andra kammaren - höst (pdf, 95 kB)

Motion 1968:1305 Andra kammaren - höst

Nr 13051312 Motion i Andra kammaren, nr 1305 år 1968 1 Nr 1305 Av herrar Bohman och Magnusson i Borås, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 165, angående bestridande av kostnader för ett nyinrättat statsdepartement, m. m. Lika lydande med motion nr 1030 i Första kammaren I proposition nr 165 har Kungl. Maj:t

1968-11-26

Motion 1968:1305 Andra kammaren - höst (pdf, 333 kB)

Motion 1968:1304 Andra kammaren - höst

Motiori i Andra kammaren, nr 1304 år 1968 13 Nr 1304 Av herrar Lindkvist och Lundberg, i anledning av Kungl. May.ts proposition nr 161, med förslag till lag om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. m. I proposition nr 161 föreslås att lagen den 19 juni 1942 430 om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt

1968-11-26

Motion 1968:1304 Andra kammaren - höst (pdf, 235 kB)

Motion 1968:1303 Andra kammaren - höst

10 Motion i Andra kammaren, nr 1303 år 1968 Nr 1303 Av herr Bengtson i Solna m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 161, med förslag till lag om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. m. Lika lydande med motion nr 1029 i Första kammaren De regler på bostadsrättsområdet som i skuggan av hyresregleringen

1968-11-26

Motion 1968:1303 Andra kammaren - höst (pdf, 219 kB)

Motion 1968:1302 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1302 år 1968 7 Nr 1302 Av herr Lorentzon m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 158, med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den SO april 1951 nr 193m. m. I Kungl. Maj ts proposition nr 158 föreslås ändringar i utlänningslagen av i flera avseenden liberaliserande innebörd.

1968-11-26

Motion 1968:1302 Andra kammaren - höst (pdf, 232 kB)

Motion 1968:1301 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1301 år 1968 5 Nr 1301 Av herr Lothigius, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 15Jf, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370m. m. Lika lydande med motion nr 1028 i Första kammaren I proposition nr 154 år 1968 föreslås vissa förändringar av

1968-11-26

Motion 1968:1301 Andra kammaren - höst (pdf, 179 kB)

Motion 1968:1036 Första kammaren - höst

8 Motion i Första kammaren, nr 1036 år 1968 Nr 1036 Av herr Åkerlund och herr Ohlsson, Ebbe, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 158, med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den SO april 1951f nr 193m. m. Lika lydande med motion nr 1312 i Andra kammaren Konungen äger enligt 13 UtlL föreskriva att utlänning,

1968-11-26

Motion 1968:1036 Första kammaren - höst (pdf, 218 kB)

Motion 1968:1035 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1035 år 1968 7 Nr 1035 Av herr Olsson, Johan, och herr Nilsson, Ferdinand, i anledning av styrelsens för riksdagens förvaltningskontor framställning angående ändring i stadgan den 21 februari 191 nr 98 om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande. Lika lydande med motion nr 1309

1968-11-26

Motion 1968:1035 Första kammaren - höst (pdf, 142 kB)

Motion 1968:1034 Första kammaren - höst

6 Motioner i Första kammaren, nr 10331034 år 1968 Nr 1033 Av herrar Lundström och Stefanson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 169, angående godkännande av ett konsortialavtal mellan staten och ASEA om samarbete på atomkraftområdet, m. m. Lika lydande med motion nr 1307 i Andra kammaren Stockholm den 26

1968-11-26

Motion 1968:1034 Första kammaren - höst (pdf, 119 kB)

Motion 1968:1033 Första kammaren - höst

6 Motioner i Första kammaren, nr 10331034 år 1968 Nr 1033 Av herrar Lundström och Stefanson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 169, angående godkännande av ett konsortialavtal mellan staten och ASEA om samarbete på atomkraftområdet, m. m. Lika lydande med motion nr 1307 i Andra kammaren Stockholm den 26

1968-11-26

Motion 1968:1033 Första kammaren - höst (pdf, 113 kB)

Motion 1968:1032 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1032 år 1968 5 Nr 1032 Av herrar Alexanderson och Ernulf, i anledning av Kungl. Maj ts proposition nr 166, angående domartjänster vid vissa underrätter. I propositionen nr 166 redovisas vissa domkretsregleringar i bl. a. Kalmar län och begäres bemyndigande att vidtaga därav föranledda

1968-11-26

Motion 1968:1032 Första kammaren - höst (pdf, 130 kB)

Motion 1968:1031 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1031 år 1968 3 Nr 1031 Av herrar Lundström och Stefanson, i anledning v Kungl. Maj:ts proposition nr 165, angående bestridande av kostnader för ett nyinrättat statsdepartement, m. m. Lika lydande med motion nr 1306 i Andra kammaren I proposition nr 165 föreslås, att regeringen får inrätta

1968-11-26

Motion 1968:1031 Första kammaren - höst (pdf, 154 kB)