Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 2005/06:Bo289 av Bo Bernhardsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utvärdering av bygglagsförsäkringen. Motivering Enligt en lag som nyligen trätt i kraft måste alla som bygger nya hus teckna en byggfelsförsäkring. Det åligger kommunerna att tillse att en sådan finns,


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo289 av Bo Bernhardsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Bo286 av Elizabeth Nyström och Ulla Löfgren (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att skyndsamt införa ett nationellt centralt bostadsrättsregister. Motivering Det är naturligt att den som vill skall ges möjlighet att äga sin bostad. Innan ägarlägenheter har blivit en verklighet är bostadsrätten


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo286 av Elizabeth Nyström och Ulla Löfgren (m) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Bo285 av Owe Hellberg (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatoriskt beställarstöd från Statens geotekniska institut inför statliga infrastrukturprojekt och byggprojekt hos Vägverket, Banverket m.fl. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo285 av Owe Hellberg (v) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo282 av Lennart Klockare och Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om giftiga ormar som husdjur. Motivering Vi har under de senaste åren sett ett flertal fall där giftiga ormar eller andra allmänfarliga djur funnits hos människor boende i flerfamiljshus och där dessa djur lyckats rymma.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo282 av Lennart Klockare och Lars U Granberg (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo281 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barn med funktionshinder och tillgängligheten för dessa i det svenska samhället. Motivering Barn med funktionshinder diskrimineras i det svenska samhället och de har dessutom svårt att påverka sin situation. År 1996


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo281 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo277 av Lotta Hedström och Mona Jönsson (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör utforma riktlinjer för länsstyrelser och kommuner för inrättande av lågstrålande zoner för boende med överkänslighet för den allmänna strålningsmiljön. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:SfU1 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:Bo277 av Lotta Hedström och Mona Jönsson (mp) (doc, 74 kB)

Motion 2005/06:Bo275 av Owe Hellberg m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Buller ett hälsoproblem 3 5 Utveckling av tätorterna 4 5.1 Boverkets rapport 4 5.2 Den miljövänliga staden 5 5.3 En helhetssyn 6 6 Plan- och bygglagen och miljöbalken 7 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo275 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 69 kB)

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Äldre är en resurs och tillgång 3 4 Ekonomisk trygghet på äldre dar 5 4.1 En politik för högre pensioner 5 4.2 Ökad trygghet med ett förändrat regelverk 6 4.3 Särskild satsning på pensionärerna 7 5 Lättare att arbeta för medelålders


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:BoU1 2005/06:JuU1 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 152 kB)

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den regionala beslutskraften och beslutskompetensen bör utvidgas för Skånes del.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:KU25 2005/06:KU7 2005/06:NU13 2005/06:NU14 2005/06:NU2 2005/06:SkU16 2005/06:SoU12 2005/06:TU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 90 kB)

Motion 2005/06:N444 av Britta Lejon (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att se över konkurrenslagstiftningen för att garantera mångfald i dagligvaruhandeln och lägre matpriser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:NU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:N444 av Britta Lejon (s) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Energipolitikens utmaningar 4 Fossilgasen 4 Gasutbyggnad oförenlig med klimatmål 5 Föråldrat gasbeslut 6 Gasen behövs på annat håll 7 Gas för fordon 7 Gas utanför nätet 8 Kraftvärmebeskattning 8 Oljan 9 Eldningsolja har minskat, men inte drivmedel 10 Genomslag för


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:FiU1 2005/06:KU28 2005/06:MJU1 2005/06:MJU14 2005/06:MJU15 2005/06:MJU3 2005/06:NU17 2005/06:NU18 2005/06:NU19 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU20
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:MJ442 av Ingrid Burman m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nationellt forskningsprogram avseende elektromagnetisk strålning och hälsoeffekter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om varningstext på mobiltelefoner och decttelefoner.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:MJU21 2005/06:MJU3 2005/06:SfU1 2005/06:SfU16 2005/06:SoU17
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:MJ442 av Ingrid Burman m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2005/06:Kr376 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Sammanfattning Det går inte att dra alla ungdomar över en kam, de individuella skillnaderna är mycket stora. Men det finns vissa saker som förenar ungdomar som grupp. Urskiljande är att många ungdomar befinner sig i utbildning, är precis på väg att etablera sig på arbetsmarknaden och är i början av sin boendekarriär. Därför


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:BoU1 2005/06:JuU34 2005/06:KrU15 2005/06:KrU22 2005/06:KrU23 2005/06:KrU8 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU10 2005/06:UbU11 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 44 avslag

Motion 2005/06:Kr376 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (doc, 116 kB)

Motion 2005/06:Bo306 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dammar och andra vattenverksamheter. Motivering Sjöar och vattendrag kan vara exploaterade av olika vattenverksamheter, främst dammar för kraftutvinning. I delmål 2 under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo306 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo303 av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om s.k. herrelös mark. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör ta sitt ansvar så att Herrhagens bostadsområde, Söderfors i Tierps kommun, blir sanerat.1 1 Yrkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo303 av Rigmor Stenmark (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Bo299 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utveckling av svenska skärgårdsområden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning med uppgift att se över det s.k. vistelsebegreppet.1 Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo299 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Bo293 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information och rådgivning om den kooperativa hyresrätten. Motivering Den kooperativa hyresrätten ger hyresgäster ökade möjligheter att själva påverka sin boendemiljö och sina boendekostnader. Det finns


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo293 av Christer Adelsbo m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo280 av Kenneth G Forslund och Mikael Damberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om romernas situation på bostadsmarknaden. Motivering Få grupper i det svenska samhället har varit utsatta för en sådan historisk diskriminering och regelrätta förföljelser som den romska gruppen. Fortfarande i vårt


Utskottsberedning: 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo280 av Kenneth G Forslund och Mikael Damberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:Bo276 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Dags för ny bostadspolitik 4 4 Omläggningen av bostadspolitiken 4 4.1 Det kommunala bostadsägandet 5 5 Hyresrätten 6 5.1 Hyresrätten är viktig 6 5.2 Reformera hyressättningen 7 5.2.1 Slopa allmännyttans hyresnormerande roll 8 6 Bostadsrätten 9


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU10 2005/06:BoU12 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2005/06:Bo276 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 124 kB)

Motion 2005/06:Bo274 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hemlöshet: definitioner och räkningar 4 5 Hemlöshet bland olika grupper 6 6 Kvinnor 7 7 Barnfamiljer 8 8 Institutionsbehandlade 9 9 Asylsökande 9 10 Formella och informella vräkningar 11 11 Hyresvärdarnas val av hyresgäster 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:BoU6 2005/06:SfU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Bo274 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 132 kB)