Dokument & lagar (544 träffar)

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa. Utöver en stabil fred mellan tidigare fiender har vi européer EU och dess föregångare att


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU21 2005/06:KU23 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:SfU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 195 kB)

Motion 2005/06:T610 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka den svenska åkerinäringens konkurrensmöjligheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör verka för att svavelfri diesel snarast blir standard inom


Utskottsberedning: 2005/06:JuU11 2005/06:SkU15 2005/06:TU13 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:T610 av Johnny Gylling m.fl. (kd) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:T609 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att krav på alkolås i alla nya bilar bör införas senast 2010. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att krav på alkolås snarast skall ställas för alla rattfylleridömda som återfår


Utskottsberedning: 2005/06:JuU23 2005/06:TU1 2005/06:TU13 2005/06:TU5 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:T609 av Johnny Gylling m.fl. (kd) (doc, 132 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:So698 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en rikstäckande kampanj med en nollvision för hemlösheten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst och


Utskottsberedning: 2005/06:JuU33 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:So698 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 82 kB)

Motion 2005/06:So695 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Brist på kunskap om barn inom socialtjänsten 3 Barn som drabbats av sorg 3 De osynliga barnen 4 Barn till missbrukare 4 Barn till psykiskt sjuka 4 Barn till föräldrar på anstalt 5 Sexuella övergrepp mot barn 5 Asylsökande barn 6


Utskottsberedning: 2005/06:JuU37 2005/06:SoU5 2005/06:UbU19 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So695 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Barnkonventionen 3 Barns rätt i vårdnadstvister 4 Kritik mot den nu gällande lagstiftningen 4 Kritik mot 2002 års vårdnadskommittés betänkande 6 Barn som brottsoffer 6 Barnmisshandel 7 Skärpta straff för misshandel av barn 8


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:Sk529 av Per Landgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Utgiftsområdet omfattar Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket. Dessa myndigheter ser till att de resurser som krävs för vår gemensamma välfärd betalas in. Skatter är nödvändiga för att finansiera de gemensamma angelägenheterna i stat, landsting och kommun och därmed för den gemensamma välfärden.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14 2005/06:SkU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Sk529 av Per Landgren m.fl. (kd) (doc, 99 kB)

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Sverige vårt land i mångfald 7 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 9 5.1 Flexibel och individanpassad svenskundervisning 9 5.2 Satsa


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU1 2005/06:KU15 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 233 kB)

Motion 2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund och sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 4 Integrationspolitik och kampen mot utanförskapet 4 Sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 6 Bryt utanförskapet 11 Egenmakt och arbete den liberala vägen till integration 11 Utanförskapets


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:JuU1 2005/06:LU19 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU5 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 244 kB)

Motion 2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Sammanfattning För att Stockholmsregionen ska fungera som Sveriges tillväxtmotor krävs en förändring av den nationella politiken. Folkpartiet vill ha en modern storstadspolitik som präglas av ökad företagsamhet, tätare internationella kontakter och öppenhet för människor, investeringar, idéer och kulturella impulser. Stockholmsregionens


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:BoU12 2005/06:BoU7 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU17 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU16 2005/06:SkU21 2005/06:SoU17 2005/06:SoU31 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 59 avslag

Motion 2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 209 kB)

Motion 2005/06:MJ527 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Utredningar kring rennäring och samepolitik 3 4 Konflikter mellan renskötarnas rättigheter och andra intressen 3 4.1 Kostnader för domstolsprövning 4 5 Samebyn 4 6 Rennäringen 5 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:MJU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:MJ527 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 7 4 Internationellt HBT-arbete 8 4.1 FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet 8 4.2 Sidas regleringsbrev 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KU14 2005/06:KU15 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU9 2005/06:SfU4 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Ju564 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Vad är terrorism 4 4 Vilka är terroristerna 4 4.1 De militanta islamisterna 4 4.2 Terrorister i Sverige 5 5 Hur bekämpa terrorism 5 5.1 Terrorismens rötter 5 5.2 Alla tillgängliga resurser och bibehållen demokrati 6 6 Krav på Sveriges


Utskottsberedning: 2005/06:FöU1 2005/06:FöU9 2005/06:JuU17 2005/06:JuU22 2005/06:JuU26 2005/06:SfU10 2005/06:SfU6 2005/06:UU8 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Ju564 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 109 kB)

Motion 2005/06:Ju562 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Sammanfattning Miljöpartiet de gröna vill koncentrera på orsakerna till kriminalitet och de behandlingsmetoder som kan förhindra återfall till brottslighet. Rättsstaten måste garantera en trygghet för alla medborgare och arbeta för minskad brottslighet, men detta får inte ske genom repression och oförståelse för roten


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU33
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ju562 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 116 kB)

Motion 2005/06:Ju561 av Lars U Granberg och Karin Åström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stoppa kvinnohandeln. Motivering Sveriges regering och riksdag har genom kvinnofridslagstiftningen definierat prostitution som mäns våld mot kvinnor. Att köpa, eller försöka köpa, sexuella tjänster är sedan


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju561 av Lars U Granberg och Karin Åström (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ju543 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Rättstrygghet och rättssäkerhet 3 Ökade möjligheter att få resning 4 Ersätt livstidsstraffet med ett tidsbestämt straff 5 Reformering av påföljdssystemet gällande psykiskt störda lagöverträdare 5 Förbjud mobiltelefoner på rättspsykiatriska


Utskottsberedning: 2005/06:JuU11 2005/06:JuU22 2005/06:JuU26 2005/06:JuU29 2005/06:JuU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2005/06:Ju543 av Johan Pehrson m.fl. (fp) (doc, 109 kB)

Motion 2005/06:Ju540 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändring i förhållande till regeringens förslag för budgetåret 2006 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag tusental kronor Regeringens förslag Anslagsförändring 4:1 Polisorganisationen 15 674 018 500 000 4:3 Åklagarorganisationen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju540 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 90 kB)

Motion 2005/06:Ju539 av Tone Tingsgård och Rezene Tesfazion (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa lagliga förutsättningar att omhänderta unga brottslingar. Motivering Ett problem som ökar bland unga idag är gängbildningar med mer eller mindre grov brottslig inriktning. De stjäl pengar och prylar företrädesvis


Utskottsberedning: 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju539 av Tone Tingsgård och Rezene Tesfazion (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ju534 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Definition av terrorism 4 5 Terrorism som fenomen 4 6 Rekrytering av terrorister inom Europeiska unionen 6 7 Extrem islamism är en form av totalitarism 6 8 Orsaker till terrorism 7 9 Svenska erfarenheter av terrorism 8


Utskottsberedning: 2005/06:FöU1 2005/06:JuU17 2005/06:SfU6 2005/06:UU9 2006/07:KU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ju534 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m) (doc, 100 kB)